Rząd jeszcze nie zajmie się łupkowymi regulacjami

Nowe przepisy dotyczące poszukiwań i wydobycia poczekają na dopracowanie przez resort środowiska.

Publikacja: 08.07.2013 01:18

Rząd jeszcze nie zajmie się łupkowymi regulacjami

Foto: Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski Bartłomiej Żurawski

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o opodatkowaniu wydobycia ropy naftowej i gazu przygotowany przez Ministerstwo Finansów, ale nie zaakceptował projektu zmian do prawa geologicznego i górniczego, który opracował resort środowiska.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że w związku z tym oba dokumenty na razie nie zostaną przesłane na posiedzenie Rady Ministrów. Stanie się tak, gdy komitet stały zaakceptuje także projekt zmian do prawa geologicznego i górniczego, który wymaga jeszcze dopracowania. Według wyliczeń resortu finansów wprowadzenie nowych podatków i zmiany w już obowiązujących regulacjach spowodują istotne zwiększenie obciążeń firm wydobywających ropę i gaz.

Nowe podatki

I tak dziś tzw. renta surowcowa, czyli nadwyżka przychodów ze sprzedaży surowca nad całkowitymi kosztami jego wydobycia, wynosi w Polsce ok. 21 proc. Dla porównania w W. Brytanii to 62 proc., w Norwegii – 72 proc., a w Australii – 56 proc.

Nowe przepisy spowodują, że w naszym kraju renta surowcowa przy wydobyciu ropy i gazu z łupków wyniesie 38,32 proc. A w przypadku surowców pozyskiwanych ze złóż konwencjonalnych sięgnie 42 proc. Resort finansów w tych wyliczeniach nie uwzględnił ulg od odwiertów, z których będą pozyskiwane stosunkowo niewielkie ilości surowca.

Na daniny wobec Skarbu Państwa będzie składał się m.in. podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku eksploatacji gazu ze złóż konwencjonalnych będzie wynosił 3 proc., a niekonwencjonalnych 1,5 proc. W odniesieniu do ropy będzie to odpowiednio 6 i 3 proc. Kolejny element nowych danin to specjalny podatek węglowodorowy, którego stawka będzie się mieścić w przedziale od 0 proc. do 25 proc. Jej wysokość będzie wyliczana od relacji skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków związanych z prowadzeniem działalności wydobywczej.

Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte proponowany sposób opodatkowania wydobycia gazu może zniechęcić inwestorów. MF zapewnia, że tak się nie stanie, a planowane regulacje zakładają wiele rozwiązań proinwestycyjnych.

Brak zgody

Brak akceptacji Komitetu Stałego RM dla nowelizacji prawa geologicznego i górniczego może oznaczać, że nie wszystkie proponowane przez resort środowiska rozwiązania zyskały aprobatę przedstawicieli rządu. Zapewne wpływ na kontynuowanie prac w tym obszarze miały krytyczne uwagi Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego zrzeszającej firmy poszukujące ropy i gazu z łupków.

W ocenie branży wprowadzenie zmian w ich obecnie proponowanej formie powoduje duży wzrost ryzyka inwestycyjnego. W efekcie działalność poszukiwawcza ulegnie istotnemu ograniczeniu.

Uwagi dotyczą m.in. kwestii związanych z prawem firm do koncesji wydobywczych. Członkowie Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego nie wierzą, by proponowane zmiany w praktyce zapewniały posiadaczom koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych prawo do uzyskania koncesji na wydobycie węglowodorów.

Wątpliwości budzi działalność Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, państwowej spółki, która ma mieć udziały w koncesjach. Kolejna sprawa dotyczy tego, że okres na poszukiwania i rozpoznanie złóż może zostać przedłużony tylko raz i tylko na dwa lata.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o opodatkowaniu wydobycia ropy naftowej i gazu przygotowany przez Ministerstwo Finansów, ale nie zaakceptował projektu zmian do prawa geologicznego i górniczego, który opracował resort środowiska.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że w związku z tym oba dokumenty na razie nie zostaną przesłane na posiedzenie Rady Ministrów. Stanie się tak, gdy komitet stały zaakceptuje także projekt zmian do prawa geologicznego i górniczego, który wymaga jeszcze dopracowania. Według wyliczeń resortu finansów wprowadzenie nowych podatków i zmiany w już obowiązujących regulacjach spowodują istotne zwiększenie obciążeń firm wydobywających ropę i gaz.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie