PKN Orlen za pośrednictwem filmy zależnej TriOil Resources kupił 100 proc. udziałów spółki Birchill Exploration Limited Partnership, wydobywającej ropę i gaz w kanadyjskiej prowincji Alberta. Wartość transakcji wyniosła 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln zł. Część z tej kwoty będzie zatrzymana na okres jednego roku, na rachunku zastrzeżonym, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Transakcja została sfinansowana przez podwyższenie kapitału TriOil (dokonane przez Orlen Upstream International) oraz przez wykorzystanie dostępnej linii kredytowej przejmującej firmy.

- Przejęcie Birchill daje nam dostęp do nowych, znaczących zasobów, poszerza know-how w zakresie technologii wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych, a w konsekwencji zwiększa wartość grupy Orlen. Doświadczenia kanadyjskie będziemy starali się wykorzystywać podczas prac poszukiwawczych węglowodorów niekonwencjonalnych na terenie Polski, które stanowią jeden z naszych priorytetów – twierdzi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

Birchill, w ostatnich czterech latach, w rejonach Ferrier i Strachan odkrył i udokumentował 26,6 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej) zasobów ropy i gazu określanych według międzynarodowej terminologii jako 2P. W pierwszym kwartale tego roku średnia dzienna produkcja z tych złóż wyniosła 3,4 tys. boe. W tym wolumenie około 40 proc. stanowiły węglowodory ciekłe (ropa i kondensat).

PKN Orlen przypomina, że dotychczasowe aktywa grupy w Kanadzie, zarządzane operacyjnie przez TriOil, skoncentrowane są w rejonach Pouce Coupe, Keybob i Lochend. Ich zasoby 2P wynoszą około 22 mln boe. W pierwszym kwartale uzyskano z eksploatowanych złóż średnią dzienną produkcję  wynoszącą 3,7 tys. boe. Spółka podaje też, że obecnie trwa zagospodarowanie przez TriOil formacji Dunvegan w rejonie Keybob. Z kolei w formacji Montney zwiększono wydobycie kondensatu z otworów o wysokim udziale gazu oraz produkcję ropy z formacji Cardium w obszarze Lochend.

Eksploatowane przez Birchill złoża ropy i gazu znajdują się w pobliżu złóż należących do TriOil (Lochend). Spółka liczy, że wiedza zdobyta dzięki eksploatacji złóż w obszarze Lochend umożliwi TriOil zwiększenie zasobów i produkcji z obszaru Ferrier i Strachan oraz z innych miejsc.