Lotos Petrobaltic, spółka kontrolowana przez Grupę Lotos, prowadzi intensywne prace wiertnicze na obszarze koncesji Gaz Południe zlokalizowanej w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Wykorzystuje przy nich platformę wiertniczą o nazwie „Lotos Petrobaltic". Nabyła ją w grudniu ubiegłego roku. Nowa platforma umożliwia spółce działanie na głębszych akwenach, niż miało to miejsce wcześniej. Obecnie może ona z powodzeniem wykonywać odwierty przy głębokości sięgającej do 108 m, a docelowo nawet do 120 m. Firma podaje, że dotychczas eksploatowana przez nią platforma o nazwie „Petrobaltic" mogła prowadzić wiercenia na wodach nie przekraczających 90 m głębokości.

– Zakup czwartej platformy i wprowadzenie jej do eksploatacji to kolejny ważny krok na drodze do realizacji strategii w obszarze poszukiwań i wydobycia. Pełne rozpoznanie zasobów perspektywicznych węglowodorów a następnie ich ewentualne zagospodarowanie może mieć istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. – twierdzi Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos i prezes Lotos Petrobaltic. Spółka podaje, że platforma „Lotos Petrobaltic" wierci obecnie pionowy otwór rozpoznawczy o planowanej głębokości końcowej 1918 m. To drugi otwór realizowany w rejonie złoża B21. Wcześniejszy otwór poszukiwawczy B21-1 potwierdził występowanie gazu ziemnego i kondensatu (lekka ropa naftowa). Lokalizacja otworu B21-2 została wcześniej zaprojektowana m.in. na podstawie analiz najnowszych zdjęć sejsmicznych 3D.

- Dzięki odwiertowi będziemy mogli ocenić, ile gazu i przede wszystkim kondensatu można w przyszłości wydobyć ze złoża. Ma to olbrzymie znaczenie dla oceny opłacalności wydobycia i planów zagospodarowania koncesji, jakimi dysponujemy na Bałtyku - mówi Marek Brzozowski, dyrektor ds. poszukiwań Lotos Petrobaltic.

W ubiegłym roku Lotos Petrobaltic zrealizował największy program badań sejsmicznych na Morzu Bałtyckim. Wykonano je na obszarze sześciu koncesji spółki, o łącznej powierzchni 1,2 tys. kmkw. Wyniki badań wykorzystywane są do określenia lokalizacji odwiertów poszukiwawczych. Grupa Lotos prowadzi poszukiwania i wydobycie na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie. Zgodnie ze strategią spółka planuje osiągnąć zdolność wydobywczą 1,2 mln ton ropy rocznie począwszy do 2015 r.