Złożyły je konsorcja: - GE Power i General Electric International (proponując blisko 1,37 mld zł i ok. 114,86 mln euro) oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems, Mitsubishi Hitachi Power System Europe i Polimex Mostostal (z ceną brutto ponad 1,1 mld zł i 111,94 mln euro).

Jak podał inwestor, czyli PGNiG Termika rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert. Budowa bloku gazowo - parowego w Elektrociepłowni Żerań ma decydujące znaczenie ze względu na konieczność ograniczenia emisji spalin oraz z uwagi na potrzebę zaopatrzenia Warszawy w ciepło.