Ma on charakter niegotówkowy i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za trzeci kwartał 2017 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Wskazano, że odpis nie będzie miał wpływu na EBITDA.

Jak tłumaczy spółka, decyzja o rezygnacji z projektu Grabowo związana jest z osiągnięciem przez FW Grabowo porozumienia co do rozwiązania umowy o przyłączenie, co pozwoliło tej spółce na odzyskanie znaczącej części uiszczonej opłaty przyłączeniowej, a także na nieponoszenie jej kolejnej części.

Jednocześnie poinformowano, że niepowodzeniem zakończyły się podejmowane przez FW Grabowo próby obniżenia ponoszonych kosztów utrzymania projektu, w tym kosztów czynszów dzierżawnych. W związku z tym, biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty realizacji farmy oraz możliwe do osiągnięcia oszczędności wynikające z zaniechania przedsięwzięcia, spółka uznała, że realizacja projektu Grabowo nie jest ekonomicznie uzasadniona.