Najwyższe od 26 miesięcy notowania ropy mogą mocno wpłynąć na wyniki finansowe, jakie wypracują w najbliższym czasie giełdowe spółki. Prognozy i oczekiwania specjalistów w tym zakresie bywają jednak rozbieżne. Przede wszystkim chodzi o wpływ drogiej ropy na marże rafineryjne uzyskiwane przez Grupę Lotos i PKN Orlen. Część analityków uważa, że zanotują one spadek. W ocenie innych marże nadal będą wysokie.

Jednoznaczne oceny dotyczą za to działalności wydobywczej. W tym segmencie wzrost cen surowców powinien wprost przełożyć się na zwyżkę przychodów, a jeszcze bardziej zysków. Spośród giełdowych firm szczególnie dużą ekspozycję w tym obszarze ma PGNiG i to ono powinno najwięcej zyskać. W dalszej kolejności jest Grupa Lotos, a następnie PKN Orlen.

W ostatnich tygodniach inwestorzy byli skłonni płacić za akcje PKN Orlen i PGNiG najwięcej od co najmniej początku tego roku. Wysokie notowania miały też akcje Grupy Lotos. Na ostatnich sesjach walory wszystkich trzech koncernów jednak nieco spadły.