PGG – podpisano umowę inwestycyjną

Bloomberg

Docelowo po 17,1 proc. akcji Polskiej Grupy Górniczej obejmą energetyczne spółki, które zainwestowały w przedsięwzięcie 1,5 mld zł.

Chodzi o spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika oraz Energa Kogeneracja. Udziały obejmą także Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W czwartek podpisano umowę inwestycyjną, która określa warunki inwestycji. Po jej podpisaniu nastąpi objęcie udziałów przez inwestorów PGG.

Jak podkreśla cytowany w komunikacie Henryk Baranowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, realizacja inwestycji zabezpieczającej dostawy wysokoenergetycznego węgla dla elektrowni grupy wpisuje się w jej strategię biznesową. – Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych, wysokosprawnych bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, zapotrzebowanie na węgiel kamienny w PGE wzrośnie z ok. 5,6 obecnie do ok. 7,5 mln ton – tłumaczy Baranowski.

Z kolei Dariusz Kaśków, prezes Energi twierdzi, że inwestycja ma szanse – w kilkuletniej perspektywie – okazać się dla koncernów energetycznych korzystna, zwłaszcza kiedy ceny węgla na rynkach będą wyższe niż obecnie.

Umowa zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan. Zakłada on dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów od 2017 r. Spółki oceniają, że generowane przepływy pozwolą na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż koszt zaangażowanego kapitału. Umowa wprowadza szereg, rozpisanych na 10 lat, zasad monitorowania realizacji biznesplanu. Dotyczą one w szczególności rentowności, płynności, poziomu zadłużenia oraz efektywności operacyjnej PGG. Zarząd PGG będzie zobligowany do regularnego informowania przedstawicieli inwestorów o poziomach poszczególnych wskaźników. Ponadto inwestorzy nominują swoich przedstawicieli do rady nadzorczej PGG, co pozwoli na sprawowanie nadzoru nad spółką.

Zgodnie z umową, środki nowych inwestorów będą przekazywane w trzech uzgodnionych transzach, z czego ostatnia będzie płatna nie później niż 1 lutego 2017 r. Inwestorzy, zgodnie z biznesplanem, nie przewidują dalszego dokapitalizowania PGG, a zawarte w umowie mechanizmy mają na celu zapewnienie powodzenia inwestycji.

Jednym z warunków jest realizacja porozumienia ze stroną społeczną, zakładającego rezygnację z tzw. „czternastki” oraz przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść dla 4 tys. pracowników spółki. Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej. Została ona utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2 mld 417 mln zł, z czego 1 mld 800 mln zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota – 617 mln zł – pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

W ramach refinansowania aktualnego programu emisji obligacji w Kompanii Węglowej, banki, Węglokoks oraz TFS obejmą nowe obligacje wyemitowane przez PGG na kwotę 1 mld 148 mln zł w czterech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, zaangażowanie banków – 615,5 mln zł, a TFS – 111, 1 mln zł.

Mogą Ci się również spodobać

Łatwiej będzie wymienić stary piec na nowy

Już wkrótce każdy, kto będzie chciał zastąpić dotychczasowy piec nowoczesnym urządzeniem, będzie mógł skorzystać ...

Wiatraki na Bałtyku wyzwoliłyby potencjał firm

Polski przemysł stoczniowy i około stoczniowy zabiega o ustalenie długofalowej i stabilnej perspektywy rozwoju ...

Lotos przeszacował zapasy

Koncern zawiązał odpisy aktualizujące wartość zapasów w segmencie produkcji i handlu oraz zobowiązania finansowe ...

Czeka nas nowy podatek w paliwie?

Kontrolowane przez państwo Orlen i Lotos zgodnym chórem obiecują, że nie będą przerzucać na ...

Nie mogą truć i muszą dawać tanią energię

Wybór sposobu ogrzewania zależy od infrastruktury (np. dostęp do sieci gazowej), wymagań ekonomicznych i ...

Gazowa blokada w Unii

Unijni ustawodawcy nie mogą uzgodnić kształtu rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Trwają negocjacje między ...