Przejrzystość i zabezpieczanie cen

Przejrzystość i zabezpieczanie cen dla odbiorców prądu są dla mnie najważniejsze – pisze Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

 Analiza rynku upewniła mnie w podjęciu decyzji o podniesieniu obliga giełdowego do 100 proc. – to poprawi transparentność rynku oraz stworzy jego uczestnikom lepsze i bezpieczniejsze warunki kupna i sprzedaży energii elektrycznej oraz uspokoi jej ceny, co jest istotne zwłaszcza dla odbiorcy indywidualnego.

To ważne posunięcie, w sytuacji, kiedy rynek staje się mało płynny i jest wówczas narażony na wszelkiego rodzaju działania zmierzające do optymalizacji zysku danego podmiotu, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. Wówczas, nawet niewielkie wolumeny, rzędu kilku megawatów, mogą znacznie podbić cenę na giełdzie.

W wyniku analiz przeprowadzonych przez pracowników Ministerstwa Energii i po odbyciu spotkań z URE, TGE oraz KNF, podjąłem 30 lipca br. decyzję, że handel hurtowy energią elektryczną ma odbywać się w 100 proc. na giełdzie.

Warto dodać, że ministerstwo już od 2017 r. analizowało szczegółowo kwestie obliga giełdowego ze względu na spadek wolumenu transakcji na giełdzie energii, co było podyktowane zakończeniem obowiązywania dla niektórych elektrowni Kontraktów Długoterminowych (KDT). Początkowo podwoiliśmy obligo, tzn. zwiększyliśmy je z 15% (które obowiązywało jeszcze w 2017 r.) do 30% (które obowiązuje od stycznia 2018 r.). W wyniku tych działań faktycznie nastąpił wzrost wolumenu obrotu na giełdzie. Niemniej temat wysokości obliga powrócił wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, który obserwowaliśmy od II kwartału br.

Ze względu na specyfikę źródeł, zwiększone obligo nie obejmie energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji oraz w odnawialnych źródłach energii, a także już zawartych umów. Szczegóły, ze względu na kalendarz prac sejmu, Ministerstwo Energii przedstawi w postaci projektu odpowiednich zmian prawnych na początku września, tak aby nowe obligo zaczęło obowiązywać na gruncie prawa jeszcze w tym roku. Jednak jako Minister Energii apeluję do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, aby już od 1 sierpnia br. dokonywały transakcji wyłącznie za pomocą giełdy.

Odejdziemy zatem od stanu, w którym zdecydowanie większa część energii elektrycznej jest sprzedawana w kontraktach dwustronnych, tzw. OTC. Zintegrowane pionowo grupy energetyczne mogły handlować dotychczas energią elektryczną pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co zmniejszało płynność na giełdzie. Oczywiście zwiększenie obliga nie spowoduje, że nie będą występowały wahania cen energii elektrycznej na giełdzie. Są one na niej nawet pożądane, ponieważ sygnalizują zbliżające się problemy z bilansem mocy. Niemniej nie może być sytuacji, gdy istnieje duża nadwyżka mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, a ceny gwałtownie wzrastają. Wyrażam przekonanie, że zwiększenie obliga uchroni nas od takich zjawisk, które są szczególnie niekorzystne dla branży energochłonnej, a której głos jest dla naszej gospodarki ważny. Dla tej grupy procesy dotyczące kosztu zakupu energii są kluczowe. Dodatkowo mam nadzieję, że wraz ze wzrostem obrotu na giełdzie spadną opłaty związane z handlem energią.

Chciałbym zaznaczyć, że ceny dla gospodarstw domowych w tym roku nie ulegną zmianie, gdyż na ich wysokość ma głównie wpływ średnioroczna wartość z poprzedniego roku, nie zaś jej chwilowe skoki na giełdzie. Liczę że zwiększenie obliga giełdowego ustabilizuje ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz zapobiegnie nieuzasadnionym ich wzrostom w 2019 roku.

Bezpieczeństwo energetyczne i dobre ceny energii dla gospodarki i obywateli są podstawą rozwoju gospodarczego Polski. Obecnie skupiamy się na modernizacji elektroenergetyki, w szczególności na inwestycjach w nowe bloki energetyczne, których wartość przekracza 30 mld zł. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowy blok w elektrowni Kozienice, budujemy kolejne: dwa bloki w elektrowni w Opolu oraz po jednym w elektrowniach w Ostrołęce, w Jaworznie i w Turowie. Bloki te będą dostarczać energię elektryczną do gospodarstw domowych przez dziesiątki lat. Skupiamy się na nowych wyzwaniach, takich jak rozwijanie OZE czy rozwój innowacji, których dobrym przykładem jest elektromobilność (do 2020 r. będzie w Polsce ok. 6,5 tys. punktów ładowania dla samochodów elektrycznych).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Waste management: time for radical change

The new waste management system should include extended producer responsibility. According to the well-known ...

Nowoczesna: w 2050 r. energetyka Polski bez węgla i atomu

Nowoczesna zaprezentowała swój projekt polityki energetycznej państwa. Partia deklaruje, że jej celem jest zapewnienie ...

Hitachi rezygnuje z jądrowego projektu w W. Brytanii

Japoński konglomerat Hitachi postanowił zamrozić projekt budowy elektrowni jądrowej w W.Brytanii za 3 bln ...

Lotos bliżej zagospodarowania nowych złóż

Koncern w II kwartale przyszłego roku chce ruszyć na Bałtyku z wydobyciem ropy na ...

Nowe otwarcie dla Warszawy

W piątek Rada UE ds. środowiska jednomyślnie wyraziła zgodę na ratyfikację porozumienia paryskiego przez ...

Konkurs na zarząd PGE

Rada nadzorcza PGE ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz sześciu członków zarządu randze ...