Rozpoczęte konsultacje mają pomóc Komisji opracować wniosek ustawodawczy zaplanowany na pierwszy kwartał tego roku. Konsultacje potrwają do 13 lutego i dotyczą czterech głównych dziedzin: zmniejszenie zależności rachunków za energię elektryczną od krótkoterminowych cen paliw kopalnych oraz wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawa funkcjonowania rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz pełne wykorzystanie alternatyw dla gazu, takich jak magazynowanie i reakcja strony popytowej, zwiększenie ochrony i mocnej pozycji konsumenta, czy oprawa przejrzystości i integralności rynku oraz nadzoru nad nim

Rada Europejska wezwała Komisję do szybkich prac nad strukturalną reformą rynku energii elektrycznej. Reformie przyświecają dwa cele: europejska suwerenność energetyczna i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Czytaj więcej

Będzie gazociąg z Algierii do Włoch. I nie tylko na gaz ziemny

Planowana reforma struktury rynku energii elektrycznej została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w jej dorocznym orędziu o stanie Unii w ubiegłym roku i jest uwzględniona w programie prac Komisji na 2023 r. Komisarz do spraw energii Kadri Simson przedstawiła ministrom zarys nowej struktury rynku energii elektrycznej na posiedzeniu Rady ds. Energii 19 grudnia.

„Bezprecedensowy kryzys energetyczny, przed którym stoimy, pokazuje, że musimy dostosować strukturę rynku energii elektrycznej do wymogów przyszłości, aby wszyscy mogli czerpać korzyści z tańszej i czystej energii. Oczekuję, że wiele różnych zainteresowanych podmiotów przedstawi uwagi, które wpłyną na kształt wniosku ustawodawczego Komisji” – mówi Kadri Simson, komisarz do spraw energii.