Zysk netto zmniejszył się rok do roku o 20 proc., a zysk EBITDA o 23 proc., do poziomu 2,85 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała 2,6 mld zł.Jak podała w środę spółka, w trzech kwartałach br. przychody Grupy Tauron ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 50 proc., osiągając poziom 26,8 mld zł. Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

Zysk netto grupy spadł zaś rok do roku o 20 proc. osiągając 397 mln zł. Zysk EBITDA także spadł o 23 proc. do ponad 2,8 mld zł). Na inwestycje Grupa wydała ok. 2,6 mld zł, z czego ponad 1,4 mld zł w segmencie dystrybucji energii. "Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu 9 miesięcy 2022 r. pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów" - skomentował wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Największy udział w łącznej EBITDA grupy miały segmenty dystrybucji (ponad 80 proc.) i sprzedaży oraz segment odnawialnych źródeł energii. EBITDA segmentu OZE wzrosła rok do roku o 52 proc.

W trzech kwartałach br. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 40,31 TWh energii elektrycznej. Usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz ponad 5,8 mln odbiorców, zaś sprzedaż energii wzrosła o 5 proc. do 33,94 TWh. Produkcja energii wyniosła 11,1 TWh w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych, co oznacza spadek rok do roku o 2 proc. Produkcja ciepła w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14 proc. wobec dziewięciu miesięcy 2021 r. Wydobycie węgla w kopalniach Taurona wyniosła w trzech kwartałach 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa od ubiegłorocznej, zaś sprzedaż węgla spadła o 13 proc., do 3,47 mln ton. 57 proc. swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń.

"W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia z końcem tego roku procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do developmentu o mocy ok. 70 MW. Dodatkowo na etapie zaawansowanych analiz mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy ok. 600 MW" - powiedział prezes Grupy Paweł Szczeszek.