Koncern energetyczny już wcześniej informował o konieczności wykonania testów na utratę wartości aktywów. W piątek opublikował ich wyniki. Okazuje się, że wskazują one na utratę wartości aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej aż o 7,5 mld zł. Jednocześnie spółka odwróci odpis w obszarze energetyki odnawialnej w wysokości 0,4 mld zł.

Zdarzenia te wpłyną na wyniki finansowe grupy za 2019 r. Obniżą one skonsolidowany wynik netto o około 5,8 mld zł. – Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie – zastrzega PGE.

Segment energetyki konwencjonalnej w PGE to przede wszystkim elektrownie opalane węglem kamiennym, m.in. Elektrownia Opole, i węglem brunatnym, w tym Elektrownia Bełchatów. Grupa posiada także dwie kopalnie węgla brunatnego.

Wcześniej o dużych odpisach w biznesie węglowym informował też Tauron.