Wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Tauronu wynosi 914 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku netto całej grupy o 741 mln zł. Wpływ na to miała utrata wartości aktywów w segmencie wydobywczym węgla kamiennego o 425 mln zł i w biznesie wytwarzania energii o 489 mln zł.

""

Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu, Fotorzepa, Robert Gardziński

energia.rp.pl

Natomiast w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauronu przeprowadzone analizy wykazały utratę wartości udziałów w spółce Tauron Ciepło, co obniżyło wynik brutto za miniony rok o 168 mln zł, a także aktywów finansowych związanych z zaangażowaniem w spółce Tauron Wydobycie, co pomniejszyło wynik aż o 1,51 mld zł. Jednocześnie spółka odwróciła wcześniejsze odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w Tauronie Ekoenergia w wysokości 185 mln zł.

Zarząd spółki tłumaczy, że o pogorszeniu sytuacji w tych obszarach zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, czyli głównie z elektrowni węglowych. Co jeszcze? – Zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych oraz zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału – podała spółka w komunikacie.

""

Elektrownia Jaworzno

energia.rp.pl

Biznes węglowy Tauronu od lat pogrążony jest w kłopotach. Po trzech kwartałach 2019 r. segment wydobywczy koncernu miał 676 mln zł straty operacyjnej. Tauron wydobywa węgiel w trzech zakładach: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. Problemy kopalń wynikają m.in. z trudnych warunków geologicznych i niskiej wydajności. W ostatnich latach największą stratę wykazywała kopalnia Janina. Tauron rozważa sprzedaż tej kopalni. Poprawić sytuację zakładów ma realizowany program inwestycyjny, w tym budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski i budowa poziomu 800 m w Janinie.