Biznes węglowy pogrążył wyniki Tauronu

Koncern energetyczny Tauron poinformował o konieczności utworzenia potężnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, związanych głównie z górnictwem i energetyką węglową. Obniżyły one wyniki grupy za 2019 r. Węglowy biznes stał się kulą u nogi katowickiego koncernu.

Publikacja: 05.03.2020 10:35

Biznes węglowy pogrążył wyniki Tauronu

Foto: Adobe Stock

Wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Tauronu wynosi 914 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku netto całej grupy o 741 mln zł. Wpływ na to miała utrata wartości aktywów w segmencie wydobywczym węgla kamiennego o 425 mln zł i w biznesie wytwarzania energii o 489 mln zł.

""

Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu, Fotorzepa, Robert Gardziński

energia.rp.pl

Natomiast w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauronu przeprowadzone analizy wykazały utratę wartości udziałów w spółce Tauron Ciepło, co obniżyło wynik brutto za miniony rok o 168 mln zł, a także aktywów finansowych związanych z zaangażowaniem w spółce Tauron Wydobycie, co pomniejszyło wynik aż o 1,51 mld zł. Jednocześnie spółka odwróciła wcześniejsze odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w Tauronie Ekoenergia w wysokości 185 mln zł.

Zarząd spółki tłumaczy, że o pogorszeniu sytuacji w tych obszarach zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, czyli głównie z elektrowni węglowych. Co jeszcze? – Zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych oraz zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału – podała spółka w komunikacie.

""

Elektrownia Jaworzno

energia.rp.pl

Biznes węglowy Tauronu od lat pogrążony jest w kłopotach. Po trzech kwartałach 2019 r. segment wydobywczy koncernu miał 676 mln zł straty operacyjnej. Tauron wydobywa węgiel w trzech zakładach: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. Problemy kopalń wynikają m.in. z trudnych warunków geologicznych i niskiej wydajności. W ostatnich latach największą stratę wykazywała kopalnia Janina. Tauron rozważa sprzedaż tej kopalni. Poprawić sytuację zakładów ma realizowany program inwestycyjny, w tym budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski i budowa poziomu 800 m w Janinie.

Wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Tauronu wynosi 914 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku netto całej grupy o 741 mln zł. Wpływ na to miała utrata wartości aktywów w segmencie wydobywczym węgla kamiennego o 425 mln zł i w biznesie wytwarzania energii o 489 mln zł.

Natomiast w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauronu przeprowadzone analizy wykazały utratę wartości udziałów w spółce Tauron Ciepło, co obniżyło wynik brutto za miniony rok o 168 mln zł, a także aktywów finansowych związanych z zaangażowaniem w spółce Tauron Wydobycie, co pomniejszyło wynik aż o 1,51 mld zł. Jednocześnie spółka odwróciła wcześniejsze odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w Tauronie Ekoenergia w wysokości 185 mln zł.

Energetyka Zawodowa
Różne strategie oczekiwania na wydzielenie węgla ze spółek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka Zawodowa
Litwa pomoże odbudować energetykę Ukrainy po atakach Rosji
Energetyka Zawodowa
Amerykański stan znalazł sposób na ekologów. Blokowali wydobycie ropy
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii