Tauron i Rafako ogłaszają rozwód w pokoju. Jest finalna ugoda

Rafako i Tauron osiągnęły finalne porozumienie dotyczące zakończenia sporu między spółkami wokół zakończenia wszystkich prac budowlanych najnowocześniejszego bloku węglowego w Polsce.

Publikacja: 31.03.2023 20:43

Tauron i Rafako ogłaszają rozwód w pokoju. Jest finalna ugoda

Foto: Adobe Stock

To pozwoli Rafako na pozyskanie inwestora strategiczne i przetrwania. Nadal jednak spółka musi do 24 kwietnia zrealizować warunki zawieszające transakcję. Kluczowe będzie tu podwyższenie kapitału spółki. Na ostatniej prostej w rozmowy zaangażowało się Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Warunki Taurona względem Rafako

Jak wynika z treści ugody, którą ostatecznie udało się ustalić 31 marca br., Tauron otrzyma 240 mln złotych z tytułu roszczeń będących - według katowickiej spółki- konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

„Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych” – mówi Paweł Szczeszek, prezes Taurona. Jak podkreśla, wejście w życie postanowień ugody jest obwarowane szeregiem warunków zawieszających. „Liczymy, że Rafako dopełni wszelkich starań, by się z nich terminowo wywiązać. Tauron z pewnością podejmie działania celem spełnienia warunków, których spełnienie jest po naszej stronie. Wejście w życie ugody będzie równoznaczne z całkowitym rozliczeniem lub uchyleniem wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji lub braku realizacji kontraktu – mówi Szczeszek.

W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. zawarcie porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych.

Czytaj więcej

Rafako ma przyszłość. Choć pod pewnymi warunkami

Warunki Rafako względem Taurona

Zgodnie z postanowieniami ugody, Tauron do dnia 17 kwietnia br. skieruje do każdego z gwarantów - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polska oraz mBanku żądanie zapłaty 6o milionów złotych przez każdego z gwarantów. Podstawą żądania będzie Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu. Kwoty te powinny zostać wypłacone przez gwarantów w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r.

- Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW – –mówi Trajan Szuladziński, prezes spółki Tauron Wytwarzanie. – Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego - dodaje prezes Szuladziński.

Na mocy ugody, Tauron Wytwarzanie wypłaci z kolie Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontaktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na poziomie 18 mln zł.

Rafako zwolni także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Z chwilą podpisania ugody, co zostało potwierdzone w zawartym aneksie do kontraktu, Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem.

Warunki zawieszające ugodę

Dodatkowo Rafako powinno uzyskać oświadczenie MS Galleon lub zawrzeć z MS Galleon porozumienie o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego oraz uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na zawarcie ugody i warunki w niej wyrażone. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zawarcie ugody dotyczącej sporu związanego z projektem na Litwie. Kapitał mogłyby objąć banki, które były gwarantem umowy z Tauronem. 

Tauron Wytwarzanie od września ubiegłego roku samodzielnie nadzoruje jednostkę. W tym okresie, blok 910 MW pracując stabilnie, wyprodukował 2.548 tys. MWh. „W grudniu ubiegłego roku, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910. MW był w 100 proc. dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.” – przypomina Tauron.

To pozwoli Rafako na pozyskanie inwestora strategiczne i przetrwania. Nadal jednak spółka musi do 24 kwietnia zrealizować warunki zawieszające transakcję. Kluczowe będzie tu podwyższenie kapitału spółki. Na ostatniej prostej w rozmowy zaangażowało się Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Warunki Taurona względem Rafako

Pozostało 94% artykułu
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni