Według informacji z 7 marca br., Tauron i Rafako dały sobie kolejne dwa tygodnie na wypracowanie ugody w ramach mediacji. Zapisy porozumienia mają uwzględnić sposób zakończenia kontraktu dotyczącego budowy bloku 910 MW w Jaworznie oraz dokonania wzajemnych rozliczeń. W raportach obu spółek nie ma już mowy o wspólnym dokończeniu wspólnych prac strojenia bloku do końca tego roku.

Czytaj więcej

Spór Tauronu z Rafako przedłuży się. Nowy termin finalnego porozumienia

Warunkiem obowiązywania porozumienia było doręczenie Tauronowi przez Rafako, najpóźniej w środę, podpisanych przez gwarantów aneksów do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie kontraktu i stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, przedłużających te gwarancje do 24 marca 2023 r. Tak też się stało.