Spór Tauronu z Rafako przedłuży się. Nowy termin finalnego porozumienia

Kolejne dwa tygodnie na wypracowanie ugody w ramach mediacji dały sobie Tauron i Rafako, spierające się o finalizuje prac nad realizują bloku węglowego 910 MW w Jaworznie. Nowy termin zawarcia finalnego porozumienia to 22 marca. Termin przewidziany na 8 marca nie zostanie dotrzymany, ale strony wydłużają obowiązywanie dotychczasowych instrumentów mrożonych min. wykonanie kar nałożonych wzajemnie przez firmy.

Publikacja: 07.03.2023 21:37

Spór Tauronu z Rafako przedłuży się. Nowy termin finalnego porozumienia

Foto: materiały prasowe

Rozmowy prowadzone są przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Do 22 marca strony będą kontynuowały negocjacje mające na celu zawarcie ugody. Zapisy porozumienia mają uwzględnić sposób zakończenia kontraktu dotyczącego budowy Bloku 910 MW w Jaworznie oraz dokonania wzajemnych rozliczeń. Wydłużenie terminu obowiązywania porozumienia nie oznacza zrzeczenia się wzajemnych roszczeń, jednak strony zobowiązany się powstrzymać w tym okresie od ich dochodzenia. Podobnie informuje w swoim komunikacie Rafako, który informuje o wydłużeniu wymagalności na wykonanie wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań. Spółki zobowiązały się także do niewystępowania, wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń. ”Rafako i Tauron Wytwarzanie widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw, z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń” – czytamy w komunikacie raciborskiej spółki.

„Nadal chcemy prowadzić mediacje z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniami do zapłaty i notami. Podpisany dzisiaj aneks do porozumienia daje nam dodatkowe dwa tygodnie na wypracowanie precyzyjnej formuły zamknięcia sporu – wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie w stanowisku przesłanym redakcji już po raporcie giełdowym opublikowanym przez Rafako. - Polubowne uregulowanie wszystkich pozostających pomiędzy spółkami kwestii od początku było przez nas preferowane, dzisiaj dostrzegamy wolę i realną możliwość osiągnięcia kompromisu” – dodaje prezes Szuladziński.

Czytaj więcej

Przejęcie Rafako przez Sołowowa ponownie wydłużone

Tauron podkreśla jednocześnie, że warunkiem obowiązywania porozumienia jest doręczenie spółce przez Rafako najpóźniej jutro podpisanych przez gwarantów aneksów do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie kontraktu i stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu przedłużających te gwarancje do dnia 24 marca 2023 r.

Tauron zapewnia, że od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez służby Tauron Wytwarzanie, blok pracując stabilnie, wyprodukował 2.351 tys. MWh. „W grudniu, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100 proc. dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.” – zapewnia Tauron.

Do 28 lutego Rafako i Tauron Wytwarzanie miały ustalić ostateczne warunki ugody i następnie podpisać ją do 8 marca. To jak już wiemy, nie stanie się w tym terminie. Warunkiem porozumienia miało być ustalenie harmonogramu oraz sposobu zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW. Prace te miałyby trwać najpóźniej do końca tego roku.

Tauron Wytwarzanie wezwało w styczniu br. Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość i wezwało spółkę do zapłaty 606,5 mln zł, a Tauron – do zapłaty 251,1 mln zł. Obie spółki uznawały roszczenia drugiej strony za bezzasadne. Strony mają się nadal powstrzymać z dochodzeniem wzajemnych roszczeń. To ważne dla Rafako, ponieważ spółka nie ma takich środków. Jeszcze przed decyzją Tauronu o wstrzymaniu dochodzenia roszczeń, Rafako rozpoczęło w styczniu przygotowania do złożenia wniosku o upadłość. Firma ostatecznie po wstępnych ustaleniach z Tauronem odstąpiła od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozmowy prowadzone są przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Do 22 marca strony będą kontynuowały negocjacje mające na celu zawarcie ugody. Zapisy porozumienia mają uwzględnić sposób zakończenia kontraktu dotyczącego budowy Bloku 910 MW w Jaworznie oraz dokonania wzajemnych rozliczeń. Wydłużenie terminu obowiązywania porozumienia nie oznacza zrzeczenia się wzajemnych roszczeń, jednak strony zobowiązany się powstrzymać w tym okresie od ich dochodzenia. Podobnie informuje w swoim komunikacie Rafako, który informuje o wydłużeniu wymagalności na wykonanie wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań. Spółki zobowiązały się także do niewystępowania, wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń. ”Rafako i Tauron Wytwarzanie widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw, z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń” – czytamy w komunikacie raciborskiej spółki.

Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni