Środki będą pochodziły z amerykańskiego projektu "Phoenix", którego celem jest wspieranie rozwoju SMR-ów w Europie Centralnej, w szczególności projektów budowy małych reaktorów jądrowych w lokalizacjach związanych z energetyką konwencjonalną. W ramach "Phoenix" sfinansowane zostaną przygotowania studiów wykonalności projektu. Wielkości kwot jednak nie podano. 

W ramach programu fundusze otrzymają Polska, Czechy i Słowacja. Technologia SMR, którą w Polsce wdraża spółka Orlen Synthos Green Energy, to BWRX-300 opracowana przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy.  W Polsce takie jednostki miałyby pojawić się w 2030 r.

Czytaj więcej

Świat powraca do atomu. Rekordowe inwestycje w nowe siłownie jądrowe

Phoenix to inicjatywa rządu USA mająca na celu wsparcie procesu przechodzenia w Europie z energetyki opartej na paliwach kopalnych na reaktory SMR przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych miejsc pracy poprzez przekwalifikowanie pracowników. Projekt umożliwia bezpośrednie wsparcie finansowe ze strony rządu Stanów Zjednoczonych na opracowanie studiów wykonalności dla wybranych technologii SMR. Finansowane mogą być również działania wspierające cele bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak poinformowało OSGE w komunikacie, wsparcie z USA w pierwszej kolejności trafiłoby na projekt budowy elektrowni jądrowej w Ostrołęce. Spółka przypomniała, że w kwietniu amerykański EXIM Bank i International Development Finance Corporation (DFC) ogłosiły możliwość wsparcia kwotą do 4 mld dol. projektu budowy pierwszych reaktorów BWRX-300 w Polsce.