Ta decyzja da PEJ prawo do terenu niezbędnego dla budowy inwestycji zarówno na lądzie, jak i na morzu. Określi również nieruchomości, które zostaną objęte inwestycją, a także sprecyzuje warunki realizacji inwestycji, w tym techniczne, środowiskowo-konserwatorskie, przeciwpożarowe.

„Złożony dziś wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji stanowi kluczowy kamień milowy w działaniach spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach uzyskania wszystkich zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce”- powiedziała Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Czytaj więcej

PGE i ZE PAK złożyły wniosek zgodę na budowę atomu w Wielkopolsce

PEJ, to spółka celowa utworzona do koordynacji procesu budowy pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju we współpracy z Amerykanami z Westinghouse. Do tej pory Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskały już m.in. decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdzającą, że inwestycja spółki jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką energetyczną, a także ogólną opinię potwierdzającą poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa przekazaną przez Państwową Agencję Atomistyki. Na zaawansowanym etapie ma być także procedura środowiskowa zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sama budowa elektrowni ma rozpocząć się za trzy lata.

W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu jest pierwszą z nich.