Atom szybciej wejdzie do pracy? Jest ustawa

Sejm znowelizował ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Jej celem ma być usprawnienie i przyśpieszenie procesu budowy elektrowni jądrowej o 18 miesięcy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Stanie się tak dzięki wprowadzeniu możliwości tymczasowej pracy elektrowni jednak pod pewnymi warunkami.

Publikacja: 13.01.2023 14:10

Atom szybciej wejdzie do pracy? Jest ustawa

Foto: Adobe Stock

Według założeń do ustawy, nowelizacja ma skrócić czas realizacji inwestycji, według szacunków ministerstwa klimatu i środowiska o 12-18 miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. „Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego” – podkreślało w uzasadnieniu ministerstwo.

Czytaj więcej

William D. Magwood IV: Bez pomocy państwa atom nie powstanie

Skrócenie procedur

Nowelizacja ustawy rozszerza katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony - o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. „Umiejscawia tzw. decyzję zasadniczą na początkowym etapie procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji” – czytamy w uzasadnieniu. Ustawa rozszerza decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z nowelizacją, nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. „Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie - według noweli - stanowił podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności” – czytamy dalej.

Czytaj więcej

Mały atom pojawi się w strategii państwa

Tymczasowa eksploatacja

Nowela wprowadza możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. „Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego” - czytamy. To rozwiązanie ma pozwolić na uniknięcie wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

Czytaj więcej

Czas na przetarg i lokalizacje dla małego atomu

Za nowelą wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami głosowało 446 posłów, przeciw było 3 i 3 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z jedną z poprawek, warunkiem wydania decyzji o lokalizacji inwestycji jest uprzednie uzyskanie i przedłożenie przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inna z poprawek wskazuje na potrzebę delegacji dla Rady Ministrów do określenia w rozporządzeniu zakresu informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z budową elektrowni jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

Według założeń do ustawy, nowelizacja ma skrócić czas realizacji inwestycji, według szacunków ministerstwa klimatu i środowiska o 12-18 miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. „Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego” – podkreślało w uzasadnieniu ministerstwo.

Skrócenie procedur

Pozostało 88% artykułu
Atom
Jest umowa na zaprojektowanie polskiego atomu
Atom
Umowa na projektowanie atomu na Pomorzu możliwa już w środę
Atom
Rosjanie nie śpieszą się z rozbudową siłowni jądrowej na Węgrzech
Atom
Polski atom przyspiesza. Kolejne decyzje jeszcze przed wyborami?
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Atom
Jest decyzja środowiskowa dla atomu w Polsce
Atom
Amerykanie pomogą budować kadry na potrzeby polskiego atomu