Czas na przetarg i lokalizacje dla małego atomu

Po wyborze technologii dla tzw. dużego atomu czeka nas jeszcze przetarg na budowę. Ruch jest także w „małym” atomie. Wkrótce mamy poznać lokalizacje dla tzw. SMR.

Publikacja: 26.12.2022 21:00

Wybór Amerykanów dotyczy dostawcy technologii, ale nie wykonawcy. W grze są znów Francuzi, Amerykani

Wybór Amerykanów dotyczy dostawcy technologii, ale nie wykonawcy. W grze są znów Francuzi, Amerykanie i Koreańczycy

Foto: Thierry Monasse – Bloomberg

Pod koniec marca złożono do generalnego dyrektora ochrony środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w gminie Choczewo. W 2022 r. przeprowadzono także transgraniczną ocenę oddziaływania tego projektu. W zakresie decyzji biznesowych na początku listopada br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o wyborze amerykańskiego Westinghouse (WEC) na dostawcę technologii dla programu energetyki jądrowej. Realizacja programu rozpocznie się od trzech reaktorów we wsi Lubiatowo-Kopalino w północnej Polsce. To kluczowa decyzja, na którą czekano od blisko dwóch lat. Inicjuje ona kolejne kroki. Następnie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która jest odpowiedzialna za projekt z ramienia rządu, podpisała umowę o zasadach współpracy z firmą WEC. To jej technologię AP1000 nasz rząd wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Podpisana wstępna umowa określa główne zasady i kolejne kroki biznesowe, które zostaną podjęte przez spółki PEJ i WEC w 2023 r.

We współpracy z Amerykanami czeka nas w przyszłym troku wynegocjowanie i podpisanie już ostatecznych umów, m.in. umowy na świadczenie usług inżynieryjnych. Jej zakres będzie obejmował prace przygotowawcze i koncepcyjne, w tym wstępne prace projektowe, usługi wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń, usługi związane z planowaniem organizacji terenu lokalizacji oraz z zamówieniami i planowaniem budowy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie przez spółki w 2023 r. umowy na projektowanie elektrowni jądrowej. Ostateczna umowa jest planowana na styczeń lub luty 2023 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreślało wielokrotnie, że wybór Amerykanów dotyczyć będzie dostawcy technologii, ale jeszcze nie wykonawcy. Ma o tym zdecydować przetarg, który jest planowany na początek 2023 r. – Wykonawca nie musi być ten sam co dostawca. Wbrew pozorom rozwój elektrowni jądrowej nie jest ograniczony tylko do opcji ze Stanów Zjednoczonych. Jest wiele firm z różnych krajów, które mogłyby wykonać tę technologię – powiedziała w połowie grudnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Budowa ma ruszyć w 2026 r., a zakończyć się siedem lat później.

Jednocześnie na początku przyszłego roku mamy poznać model finansowy i partnerstwa osobnego projektu jądrowego. Chodzi o budowę atomu w Pątnowie na bazie współpracy z koreańskim dostawcą KHNP, prywatnego ZE PAK-u i spółki i z udziałem Skarbu Państwa – Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Strony miały przygotować wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej zlokalizowanej w Pątnowie do końca 2022 r.

Rok 2022, poza początkiem, dla rozwoju SMR (Small Modular Reactors) nie był tak dynamiczny, jak poprzedni. Firma chemiczna Synthos, która jest integratorem amerykańskiej technologii GE Hitachi (GEH). Z GEH polska firma ma umowę o strategicznym partnerstwie dotyczącym budowy reaktorów BWRX-300.

W przypadku Orlen Synthos Green Energy, spółki celowej PKN Orlen i Synthosu, w 2023 r. można się spodziewać pierwszych wskazań dotyczących lokalizacji, także w zakresie potrzeb przemysłu. – Będzie to kilka lokalizacji, a w ślad za tymi wskazaniami rozpoczniemy bardziej zaawansowane badania środowiskowe – mówi nam jeden z przedstawicieli firmy. Wskazanie lokalizacji jest możliwe w I kw. 2023 r. Mimo wielu wątpliwości co do terminu spółka podtrzymuje, że będzie to 2029 r.

W przypadku KGHM warto przypomnieć, że 14 lutego 2022 r. firma ta zawarła z amerykańską firmą NuScale umowę o prace wstępne, na podstawie której jest przygotowywane studium wykonalności przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji wielomodułowego bloku jądrowego. Na początku lipca 2022 r. KGHM złożył wniosek o ocenę technologii do Państwowej Agencji Atomistyki. Wyniki tej oceny spodziewane są w drugiej połowie przyszłego roku. – Jeżeli projekt B+R zakończy się pozytywnie, to zostanie dokonana ocena jego efektywności. Uzyskana ocena będzie stanowić podstawę do podjęcia przez zarząd dalszych decyzji związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjno-budowlanego – deklaruje firma.

Pod koniec marca złożono do generalnego dyrektora ochrony środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w gminie Choczewo. W 2022 r. przeprowadzono także transgraniczną ocenę oddziaływania tego projektu. W zakresie decyzji biznesowych na początku listopada br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o wyborze amerykańskiego Westinghouse (WEC) na dostawcę technologii dla programu energetyki jądrowej. Realizacja programu rozpocznie się od trzech reaktorów we wsi Lubiatowo-Kopalino w północnej Polsce. To kluczowa decyzja, na którą czekano od blisko dwóch lat. Inicjuje ona kolejne kroki. Następnie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która jest odpowiedzialna za projekt z ramienia rządu, podpisała umowę o zasadach współpracy z firmą WEC. To jej technologię AP1000 nasz rząd wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Podpisana wstępna umowa określa główne zasady i kolejne kroki biznesowe, które zostaną podjęte przez spółki PEJ i WEC w 2023 r.

Atom
Nadchodzi era atomu w UE. Potrzeba tylko jednego
Atom
Rosatom stracił pieniądze w Turcji. Co dalej z budowaną atomówką?
Atom
Niepewna budowa elektrowni atomowej Zygmunta Solorza z Koreańczykami
Atom
Siłownia atomowa w Zaporożu może już nigdy nie wrócić do pracy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Atom
Thierry Deschaux, EDF: Atomowe opóźnienia mogą nas sporo kosztować
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą