Program obejmuje swoim zakresem zaplanowanie, zaprojektowanie oraz budowę inwestycji infrastrukturalnych w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest województwo pomorskie, w latach 2022-2029. O uchwale oraz szacowanej kwocie wydatków „Rzeczpospolita” pisała w sierpniu tego roku.

Czytaj więcej

Atomowe przygotowania będą kosztować Polskę miliardy

Konieczność realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na terenie województwa pomorskiego wynika z Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Wśród celów szczegółowych PEP 2040 znajduje się rozbudowa elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej energii elektrycznej m.in. na potrzeby wyprowadzenia mocy z niskoemisyjnych źródeł wytwórczych zlokalizowanych na północy kraju oraz wdrożenie energetyki jądrowej. W ramach tego planu w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej wskazano dwie lokalizacje nadmorskie, „Lubiatowo – Kopalino” i „Żarnowiec”.

Czytaj więcej

KGHM wzmacnia współpracę przy SMR

Celem Programu jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim. – W kontekście istniejącej, niewystarczającej infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej, przewidziane Programem inwestycje infrastrukturalne mają umożliwić sprawną realizację infrastruktury energetycznej lokalizowanej na terenie tego województwa, w szczególności elektrowni jądrowej i sieci przesyłowej elektroenergetycznej, a także zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy województwa pomorskiego oraz jego powiatów oraz gmin, w szczególności gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa – czytamy w uzasadnieniu do założeń projektu uchwały w wykazie prac rządu.

W ramach programu wspierane będzie budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej, budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa od najbliższej drogi ekspresowej, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych.

Czytaj więcej

Smog tej zimy uderzy ze zdwojoną siłą. Rząd zrywa z regulacjami

Jako wykonawców programu wskazano Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Najwięcej, bo ponad 2,8 mld zł będą kosztować inwestycje kolejowe. Łączny limit wydatków z budżetu państwa na wykonanie Programu w latach 2022-2029 wynosi ok. 4,7 mld zł.