Raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa (Raport OOŚ, lub raport środowiskowy) jest kluczowym dokumentem w procedurze oceny oddziaływania elektrowni na środowisko, która z kolei stanowi część postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej.

W ramach tej oceny analizom poddano dwa warianty lokalizacyjne elektrowni, tj. Wariant 1 - lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz Wariant 2 – lokalizacja Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino. Oba były wskazane i wymienione z nazwy już w 2014 roku i zostały przeanalizowane w ramach podwariantów technicznych dotyczących sposobu chłodzenia elektrowni, czyli w otwartym obiegu chłodzenia wodą morską oraz z wykorzystaniem chłodni kominowych wykorzystujących wodę morską lub w wersji odsolonej.

- Ostateczny kształt Raportu OOŚ wypełnia zapisy postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), który w 2016 roku określił zakres raportu środowiskowego w odniesieniu do rozważanych wariantów lokalizacyjnych oraz ich podwariantów technicznych, a także względem infrastruktury towarzyszącej elektrowni. Raport będzie udostępniany przez organ zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – czytamy w komunikacie.

Kolejne kroki obejmują wznowienie przez organ postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, zgodnie z postanowieniem w/w organu z 2015 r., rozpocznie się także postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W zapowiedzianej wczoraj aktualizacji strategii energetycznej, rząd podkreślał konieczność wdrażania energetyki jądrowej opartej przede wszystkim o duże reaktory (powyżej 1000 MW).