Azoty dają sobie 3 lata na decyzję o inwestycji w mały atom

Grupa Azoty rozważy wejście w energetykę wiatrową oraz małych reaktorów SMR .Decyzja o atomie ma być podjęta do 2024 r. Ma to pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii. Nowa strategia do 2030 r. zakłada obranie kursu na zeroemisyjną gospodarkę.

Publikacja: 29.10.2021 10:01

Azoty dają sobie 3 lata na decyzję o inwestycji w mały atom

Foto: Grupa Azoty

Strategia Grupy Azoty 2021-2030 ma zawierać działania, napędzające przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. W ramach nowej strategii uruchomiony zostanie projekt „Zielone Azoty”, którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 r. ma osiągnąć 300 MW. Rozważane przez Grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii.

- Grupa Azoty przeprowadzi również do 2024 roku analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych elektrowni atomowych (SMR). Elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację miksu energetycznego Grupy i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych – czytamy w komunikacie.

Głównymi celami w obszarze energetyki ma być m.in. dywersyfikacja źródeł energii i odchodzenie od źródeł węglowych, głównie na rzecz OZE i - przejściowo - gazu ziemnego oraz maksymalizacja wykorzystania synergii pomiędzy energetyką i instalacjami chemicznymi np. w obszarze produkcji energii z ciepła procesów chemicznych.

Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego ma pozwolić Grupie Azoty na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w stosunku do referencyjnego w Unii Europejskiej roku 1990.

Grupa Azoty zakłada, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 proc. emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. - Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020 – czytamy w komunikacie.

Strategia zakłada ograniczenie użycia energii elektrycznej „systemowej” produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej. W perspektywie 2030 roku, nakłady inwestycyjne na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne mają wynieść blisko 2,7 mld zł. Dzięki planowanym inwestycjom Azoty chcą uniknąć kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc.

Strategia Grupy Azoty 2021-2030 ma zawierać działania, napędzające przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. W ramach nowej strategii uruchomiony zostanie projekt „Zielone Azoty”, którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 r. ma osiągnąć 300 MW. Rozważane przez Grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Atom
Atom ma być na czas. Pomóc ma zmiana w prawie
Atom
Andrzej Ziółkowski, szef Urzędu Dozoru Technicznego: Przygotowujemy się do atomu
Materiał Promocyjny
Atom ważny dla nowoczesnej gospodarki
Atom
Lepiej późno niż później. W Choczewie trwają prace nad elektrownią jądrową
Atom
Francuzi kuszą polski rząd. Stanęli do wyścigu po polski atom
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy