Na przestrzeni najbliższych tygodni Grupa Azoty opublikuje nową strategię na lata 2021-2030. – Przedstawi w niej szczegóły dotyczące wszystkich istotnych planowanych projektów, również tych z obszaru poprawy efektywności energetycznej – czytamy w odpowiedzi na pytania redakcji dotyczące rozwoju małych reaktorów modułowych (SMR). Wyjaśnia ona, że jako spółka notowana na GPW zobligowania jest do procedowania zgodnie z regulacjami rynku kapitałowego.

Azoty zdradzają więcej szczegółów w zakresie realizacji ostatniego w Polsce bloku węglowego, budowanego na potrzeby zakładu. Według stanu na początek września, projekt był zaawansowany w 45 proc. Bloku energetyczny, który zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła ma zostać oddany do jest 31 grudnia 2023 r.

Jeszcze w 2017 roku projekt tego bloku miał zakładać wykorzystanie paliwa gazowego. Wówczas jednak koncepcje zmieniono i zdecydowano o wyborze węgla. W kontekście rekordowych cen gazu, spółka tłumaczy, że ówczesna decyzja o budowie bloku węglowego w Puławach była poprzedzona szerokimi analizami ekonomicznymi i technicznym. - Rozważanych było kilka wariantów o różnej skali i paliwie, z kolei w analizach wrażliwości brano pod uwagę między innymi takie czynniki jak: zmiana ceny hurtowej energii elektrycznej, zmiana ceny węgla i gazu, zmiany cen ciepła, zmiany cen energii elektrycznej czy zmiana ceny uprawnień do emisji CO2 – uzasadnia spółka.