Kolejne straty na węglu. Po PGE, miliardowe odpisy raportuje Enea

Enea dokona odpisów aktualizacyjnych, które mogą zmniejszyć zysk netto grupy w 2023 roku o 2,34 mld zł. Chodzi o utratę wartości elektrowni węglowych, będących w grupie. Wcześniej takich odpisów dokonała Polska Grupa Energetycznych.

Publikacja: 14.03.2024 21:21

Kolejne straty na węglu. Po PGE, miliardowe odpisy raportuje Enea

Foto: Shutterstock

Jak informowała pod koniec stycznia największa spółka elektroenergetyczna w kraju, Polska Grupa Energetyczna, wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w sektorze energetyki konwencjonalnej (a więc węglową) w wysokości ok. 8,5 mld zł. -  Stosowne korekty aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za 2023 r. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Obniży ono wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE za 2023 r. o ok. 8,5 mld złotych oraz wynik jednostkowy brutto PGE o ok. 11,7 mld zł - informowała spółka w styczniowym raporcie.

Teraz tożsamą decyzję podjęła druga co do wielkości firma z branży, poznańska Enea. 

Czytaj więcej

Ustawowy pośpiech w mrożeniu cen energii wart 50 mld zł. Branża energetyczna bije na alarm

Miliardowe odpisy na elektrowniach węglowych 

Enea poinformowała, że dokona odpisów aktualizacyjnych, które mogą zmniejszyć zysk netto grupy w 2023 roku o 2,34 mld zł. W komunikacie poinformowano, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów przede wszystkim węglowych, spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisów aktualizujących. Wartość udziałów w Enea Wytwarzanie oszacowano na ok. 1,4 mld zł, a wartość udziałów w Enea Ciepło na  ok. 23 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok

Z kolei odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych spółek zależnych oszacowano na: Enea Wytwarzanie w wys. ok. 1,57 mld zł; Enea Elektrownia Połaniec w wys. ok. 742 mln zł; Enea Ciepło w wys. ok. 89 mln zł. Odpisy znajdą się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea za 2023 r.

Ile warta jest Bogdanka? Padła kwota 

Ponadto spółka oszacowała wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie oraz wartość posiadanego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka na poziomie 1,4 mld zł. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki LWB w wysokości ok. 77 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok oraz ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie w kwocie ok. 483 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2023 rok.

Wartość 1,4 mld zł jest o tyle ciekawa, że nadal nie rozstrzygnięto kwestii sprzedaży tej kopalni do Skarbu Państwa. W sierpniu 2023 r. Enea otrzymała od Skarbu Państwa (SP) ofertę nabycia pakietu blisko 65 proc. za ok. 1 mld zł. Na początku stycznia ówczesny prezes Enei Paweł Majewski przekazał, że pierwszą ofertę Skarbu Państwa na nabycie kopalni odrzucono. - Analizy pokazują jednoznacznie, że wartość Bogdanki jest wyższa. Czekamy na kolejną ofertę - mówił wówczas Majewski. Obecne kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych nie zabrało głosu w sprawie kontynuacji lub też nie, zakupu udziałów w tej kopalni. 

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 1,5 mld zł. Zdarzenia wpłyną również na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 2,88 mld zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Grupy Enea o ok. 2,34 mld zł. Dodano, że zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Wpływ prosumentów 

Enea przekazała także, że zidentyfikowano konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w sektorze sprzedaży energii obrotu o ok. 624 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok i o ok. 154 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2023 rok. Wskazano, że zwiększenie rezerwy ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych w związku z realizacją umów kompleksowych z prosumentami, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci do 31 marca 2022 r.

Zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 624 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 506 mln zł, jak również na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 154 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 125 mln zł.

Łączny wpływ na wyniki 

Łącznie wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 624 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 2,15 mld zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2,03 mld zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 154 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 3,04 mld zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2,46 mld zł.

Jak informowała pod koniec stycznia największa spółka elektroenergetyczna w kraju, Polska Grupa Energetyczna, wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w sektorze energetyki konwencjonalnej (a więc węglową) w wysokości ok. 8,5 mld zł. -  Stosowne korekty aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za 2023 r. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Obniży ono wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE za 2023 r. o ok. 8,5 mld złotych oraz wynik jednostkowy brutto PGE o ok. 11,7 mld zł - informowała spółka w styczniowym raporcie.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Niemcy nie odejdą wcześniej od węgla. Koniec lat 30 pozostaje w mocy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Węgiel
Górnictwo znów na minusie, a zgody na pomoc nadal nie ma
Węgiel
Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej: Wbrew niektórym jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później
Węgiel
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów