Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych. Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu wynika pośrednio z realizacji rekomendacji w zakresie koniecznych zmian legislacyjnych. Zmiany wynikające z wydanego rozporządzenia jakościowego i obejmują: zmianę wymiarów ziaren dla paliwa stałego otrzymywanego w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego – uwzględniając zharmonizowane normy techniczne Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), o wielkości ziarna 40–182 mm, ustanowienie wymagań jakościowych dla nowego sortymentu paliwa: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 prov. węgla kamiennego oraz dookreślenie nazewnictwa sortymentów paliw „ekogroszek” i „ekomiał”.

„Dookreślenie nazw sortymentów paliw „Ekogroszek” i „Ekomiał” zostanie dokonane poprzez dodanie odpowiednio sformułowań: „– nazwa handlowa, groszek plus” oraz „– nazwa handlowa, miał plus” – czytamy w uzasadnieniu. Ma zostać także dodana nowej pozycji dla sortymentu „groszek premium” z górnym wymiarem ziarna 31,50 mm.

Czytaj więcej

Anna Moskwa: Absolutnie nigdy nie wstrzymamy wydobycia w Turowie

Badania Fundacji ClientEarth z 2021 r. wskazywały, że 25 proc. badanych ogrzewających domy węglem i 44 proc. badanych ogrzewających domy ekogroszkiem określiło ekogroszek jako produkt ekologiczny, zaś 66 proc. wskazało, że spalanie węgla może być przyjazne dla środowiska, jeśli używa się produktu wysokiej jakości.

Projekt pojawił się na stronach rządowych 12 czerwca br. i tego samego dnia ruszyły konsultacje.