Wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego wyniósł 9 743,7 mln zł w 2022 r. wobec -3 268,23 mln zł w 2021 r. - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 12 226,64 mln zł (wobec -2 723,85 mln zł rok wcześniej), w tym wynik ze sprzedaży węgla: 12 259,05 mln zł (wobec -297,19 mln zł rok wcześniej). Przychody razem w 2022 r. wyniosły 52 462,94 mln zł (wobec 31 616,84 mln zł rok wcześniej), w tym przychody ze sprzedaży węgla rzędu 36 515,33 mln zł (wobec 20 703,35 mln zł rok wcześniej). EBITDA wynosiła 14 820,343 mln zł zaś rok wcześniej była to strata -18 198 mln zł.

Czytaj więcej

Bruksela pyta Warszawę co z podatkiem od zysków firm paliwowych

Wzrosły rok do roku zaś nakłady inwestycyjne. W 2021 r. było to, 4 295 833,6 mln zł zaś w rok później 6 097 356,4 mln zł. Cena zbyt węgla kamiennego (energetycznego – 67,7 proc. i koksującego – 135 proc.) wzrosła rok do roku o 97 proc. z 355 zł za tonę do 696,5 zł. Zmniejsza się także zadłużenie sektora górniczego. Zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne na koniec 2022 r. wynosiły 15 587 122,1 mln zł, zaś rok wcześniej było to 20 195 075,2 mln zł. Dane obejmują Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, LW Bogdankę, Tauron Wydobycie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia, Eko-Plus.

ARP podała także wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w styczniu br. 701,11 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 32,21 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii), wobec 535,13 zł za tonę w grudniu ub. roku (w ujęciu jakościowym 25,14 zł za gigadżul). W porównaniu ze styczniem 2022 r. wynik ten jest wyższy o 141,2 proc. Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w styczniu br. wartość 1098,02 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 44,82 zł za gigadżul) wobec 1193,24 zł za tonę w grudniu ub. roku (w ujęciu jakościowym 47,87 zł za gigadżul) - to 207,6 proc. więcej niż w styczniu 2022 r.

Z danych ARP wynika również, że styczeń przyniósł stabilizację cen węgla na świecie - ceny w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) pozostały na poziomie z końca 2022 r. i były o 37 proc. wyższe niż przed rokiem. W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów wyniosła w styczniu 185,68 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 258,40 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.