Jak podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla, przychody sektora wyniosły 12,1 mld zł wobec 6,6 mld zł w I kwartale 2021 r. Cena za tonę węgla energetycznego wyniosła 322,72 zł wobec 273,11 zł rok do roku. Cena tony węgla koksującego (potrzeby przemysłu) w I kwartale 2022 r. wzrosła do 1.468,6 zł wobec 409,42 zł w I kwartale 2021 r. Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 8,08 mld zł wobec 4,38 mld zł w I kwartale 2021 r.

Sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła w Polsce 4,7 mln ton w kwietniu 2022 r. wobec 5,46 mln ton miesiąc wcześniej i 4,82 mln ton w marcu 2021 r., Wydobycie węgla kamiennego netto ponownie spadło w kwietniu br. 4,7 mln ton w porównaniu z 5,48 mln ton miesiąc wcześniej. W kwietniu 2021 r. było to 4,59 mln ton. To przełożyło się na spadek zapasów węgla kamiennego na koniec kwietnia 2022 r., które wynosiły 1,3 mln ton wobec 1,35 mln ton miesiąc wcześniej i 5,56 mln ton rok wcześniej.

Czytaj więcej

Rząd spokojny o węgiel. „Wysokich cen jednak nie unikniemy”

Stan zatrudnienia w sektorze węgla kamiennego wyniósł 74,9 tys. osób na koniec kwietnia 2022 r. wobec 75,4 tys. miesiąc wcześniej i 79,11 tys. rok wcześniej.