Grupa Energa odnotowała 147 mln zł zysku netto w ub.r.

Grupa Energa odnotowała 147 mln zł zysku netto w 2016 r. – poinformowała w czwartek spółka. W 2015 r. zysk netto spółki wyniósł 840 mln zł. Jak podkreśliła Energa, na obniżenie wyniku netto Grupy wpływ miały głównie odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe.

Publikacja: 30.03.2017 11:07

Grupa Energa odnotowała 147 mln zł zysku netto w ub.r.

Foto: materiały prasowe

„Zysk netto wyniósł 147 mln zł. Należy podkreślić, że został on obciążony odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych, przede wszystkim w Segmencie Wytwarzanie (na kwotę 573 mln zł brutto). Wynik netto oczyszczony z wpływu tych zdarzeń o charakterze niegotówkowym to 629 mln zł. W 2015 roku było to 858 mln zł” – poinformowała w komunikacie spółka.

W 2015 roku zysk netto Grupy Energa wyniósł 840 mln zł.

Jak podkreśliła spółka, mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej i regulacyjnej, Grupa Energa w 2016 roku rozpoczęła realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych oraz kontynuowała proces optymalizacji działania całej Grupy.

W 2016 roku jej przychody ze sprzedaży wyniosły 10,18 mld zł. Ich spadek udało się ograniczyć do 6 proc. w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy to przychody osiągnęły poziom 10,8 mld zł.

EBITDA Grupy w 2016 roku wyniosła ok. 2 mld zł, co stanowi spadek o 9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to było 2,2 mld zł.

Jak podała spółka, powodem było przede wszystkim obniżenie EBITDA dwóch segmentów – o 133 mln zł (tj. o 77 proc.) w ujęciu rok do roku w Sprzedaży oraz o 77 mln zł (tj. 20 proc.) w porównaniu do 2015 roku w Wytwarzaniu. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA miał Segment Dystrybucja – wzrost o 32 mln zł (tj. o 2 proc.).

„Lepsze wyniki finansowe w kluczowym dla Grupy Segmencie Dystrybucji, wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej, poprawa niezawodności dostaw energii – tak w skrócie prezentuje się podsumowanie 2016 roku przez Grupę Energa” – zaznaczyła spółka.

Podkreśliła, że pomimo „wyjątkowo trudnego” otoczenia rynkowego, Grupa Energa osiągnęła wyniki finansowe zapewniające jej „stabilny rozwój i dobre podstawy dla realizacji nowej strategii rozwoju do 2025 roku”.

Spółka podała, że Energa Operator zanotowała wzrost liczby klientów o 1 proc. w stosunku do 2015 roku. Na koniec 2016 roku spółka dostarczała energię do ok. 3 mln klientów. Ponadto Grupa w ubiegłym roku zanotowała dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (+17 proc. rok do roku) oraz gazu (2,5-krotny wzrost rok do roku). Energa kolejny raz poprawiła również wskaźniki ciągłości zasilania. W 2016 roku średni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 20 proc. Z kolei średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę obniżyła się o 18 proc. – z 3,4 do 2,8.

W 2016 roku Energa zrealizowała inwestycje o wartości 1,56 mld zł, co jest porównywalne z rokiem poprzednim (1,58 mld zł). Z tego ponad 81 proc. w Segmencie Dystrybucji, gdzie nakłady wyniosły 1,3 mld zł.

Grupa w ub.r. roku wyprodukowała o ok. 191 GWh (o 5 proc.) mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W raporcie rocznym spółka podała, że Energa planuje na ten rok 1,3 mld zł nakładów inwestycyjnych w dystrybucji, a w segmencie wytwarzania CAPEX ma wynieść 0,3 mld zł, przy czym ich poziom w około jednej trzeciej jest uzależniony od terminów i rozstrzygnięć aukcji energii z OZE.

Kluczowe inwestycje w obszarze wytwarzania to projekt elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy około 1 000 MWe oraz projekt budowy elektrowni wodnej w ramach drugiego stopnia na Wiśle o mocy około 80 MWe.

W segmencie sprzedaży Energa przewiduje w 2017 roku dalszy wzrost konkurencyjności rynku energii stymulowany zarówno rywalizacją pomiędzy największymi sprzedawcami należącymi do 4 zintegrowanych pionowo grup kapitałowych, jak i wejściem na rynek nowych, mniejszych podmiotów, których liczba stale rośnie i na koniec 2016 roku przekroczyła liczbę 160.

„Dostrzegam obszary, gdzie możemy znacznie bardziej wykorzystać potencjał wzrostu i efekt synergii. Naszym celem jest zdecydowana poprawa efektywności funkcjonowania Grupy, jakości świadczonych usług, pozycji rynkowej oraz zdolności do realizowania inwestycji. W 2017 roku Grupa Energa przejdzie proces takiej organizacji podmiotu, która zapewni lepsze, efektywniejsze działania. Nowy model Grupy z całą pewnością umożliwi stosowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich stron tego procesu” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes spółki Daniel Obajtek.

W komunikacie podkreślono, że przyjęta jesienią 2016 roku strategia koncentruje się na dwóch celach: rozwoju nowoczesnej infrastruktury w ramach biznesu regulowanego oraz zaawansowanej technologicznie ofercie dla klientów, co pozwoli Grupie uzyskiwać stabilne przychody i realizować rentowne projekty inwestycyjne.

Do 2020 roku Grupa planuje uzyskać z nowych produktów ok. 100 mln zł EBITDA, aby do 2025 r. osiągnąć poziom 300 mln zł.

„Zysk netto wyniósł 147 mln zł. Należy podkreślić, że został on obciążony odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych, przede wszystkim w Segmencie Wytwarzanie (na kwotę 573 mln zł brutto). Wynik netto oczyszczony z wpływu tych zdarzeń o charakterze niegotówkowym to 629 mln zł. W 2015 roku było to 858 mln zł” – poinformowała w komunikacie spółka.

W 2015 roku zysk netto Grupy Energa wyniósł 840 mln zł.

Pozostało 90% artykułu
Surowce i Paliwa
Rozliczenia w Azotach. Byłe zarządy bez szans na absolutorium
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Surowce i Paliwa
Serbia litem stoi. Surowiec przyszłości prosto z Bałkanów
Surowce i Paliwa
Rynek mocy to za mało. Węgiel potrzebuje wsparcia?
Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży