Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (298 mln zł) oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (182 mln zł).

– Niższe nakłady inwestycyjne dotyczą przede wszystkim segmentu wytwarzanie. Spadek budżetu w tym segmencie wynika z końcowej fazy modernizacji bloków klasy 200 MW oraz bliskich finalizacji prac na budowie bloku kogeneracyjnego w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Obecnie trwa przegląd strategii korporacyjnej i analiza wszystkich inwestycji grupy, tak aby dostosować program inwestycyjny do warunków rynkowych oraz możliwości finansowych Tauronu – mówi cytowany w komunikacie spółki Remigiusz Nowakowski.

Na koniec marca 2016 r. zadłużenie katowickiej grupy wyniosło ok. 8,7 mld zł. – Bezpieczna sytuacja finansowa to priorytet zarządu, zwłaszcza przy skali ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Udało nam się wydłużyć średnią ważoną zapadalność długu z 51 miesięcy na koniec 2015 r. do 64 miesięcy na koniec I kwartału br. – dodał Marek Wadowski, wiceprezes odpowiedzialny za finanse.

Na koniec marca 2016 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,5x.