PKN Orlen informuje, że przejęcie spółki Ruch przez płocką firmę wchodzi w fazę realizacji. To konsekwencja wykonania postępowania układowego z wierzycielami, co zostało ostatecznie potwierdzone przez sąd i stanowiło ostatni warunek do zamknięcia realizowanej operacji. Wcześniej koncern otrzymał zgodę UOKiK na finalizację transakcji. Zostały też ustalone warunki jej realizacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej.

– Prawomocne rozstrzygnięcie sądu otwiera nam drogę do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Ruch. Zakładamy, że nastąpi to do końca tego roku – mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dodaje, że koncernowi od początku zależało na sprawnym przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia i integracji aktywów Ruchu z kierowaną przez niego grupą kapitałową. – Mamy konkretny plan rozwoju spółki Ruch, który wzmocni segment detaliczny grupy Orlen i umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań. Jest on gotowy do realizacji. Jednym z nich będzie otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw – twierdzi Obajtek.

""

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

energia.rp.pl

Orlen przekonuje, że zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym regionie widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy koncernu wskazują na potencjał rozwoju nowego formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów Ruchu.

Zgodnie z podpisaną w czerwcu umową inwestycyjną, Orlen ma stać się akcjonariuszem większościowym Ruchu. Będzie posiadał 65 proc. jego akcji. Pozostałymi udziałowcami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank. Dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności Ruchu w wysokości 87,5 mln zł. Częścią umowy inwestycyjnej jest też plan restrukturyzacji Ruchu. Opiera się on na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG (dobra szybkozbywalne) i rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności.