Sasin dodał, że projekt znajduje się na początkowym etapie budowy, a równolegle prowadzone są prace projektowe i kontraktowanie podwykonawców inwestycji. – Harmonogram realizacji inwestycji uwzględnia kontraktowy termin oddania bloku do eksploatacji tj. sierpień 2023 r. -zapewnił Sasin.

W kuluarach słychać jednak głosy, że w związku z unijną polityką klimatyczną inwestycję w obecnej formule będzie bardzo trudno przeprowadzić, a alternatywą może być budowa w Ostrołęce bloku opalanego gazem. Poza tym wkrótce może dojść do zmian właścicielskich wśród inwestorów, jeśli sukcesem zakończy się wezwanie na akcje Energi, ogłoszone przez PKN Orlen. Szef paliwowego koncernu Daniel Obajtek zapowiadał, że przeanalizuje i zrewiduje każdy projekt inwestycyjny grupy Energa pod kątem wskaźników ekonomicznych.