Gazoport w Gdańsku na unijnej liście

Komisja Europejska przyznała inwestycji dotyczącej budowy terminalu LNG typu FSRU status tzw. projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania PCI.

Publikacja: 06.11.2019 16:31

Gazoport w Gdańsku na unijnej liście

Foto: LNG carrier ship sits docked at the Cheniere Energy Inc. terminal in this aerial photograph taken over Sabine Pass, Texas, U.S./Bloomberg

Projekt pływającego terminalu LNG typu FSRU w Porcie Gdańskim znalazł się na liście inwestycji, którym Komisja Europejska przyznała status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI). Są to kluczowe projekty infrastrukturalne mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na unijnym rynku energii.

– Wpisanie FSRU (statek LNG w Porcie Gdańskim) na nową listę projektów wspólnego zainteresowania potwierdza zgodność strategii Gaz-Systemu z celami energetycznymi Unii Europejskiej. FSRU to kolejna inwestycja naszej spółki, która będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne – mówi cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

""

Tomasz Stępień, prezes Gaz-System

energia.rp.pl

Tym samym polskiej spółce udało się już umieścić na liście inwestycji posiadających status PCI cztery projekty. Były one zgłoszone w ramach dwóch tzw. korytarzy priorytetowych określonych w rozporządzeniu dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie TEN-E). Pierwszy to „Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP), który objął inwestycje dotyczące budowy gazociągów Baltic Pipe i Polska – Litwa (GIPL). Drugi korytarz priorytetowy to „Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”, w ramach którego zgłoszono projekt gazociągu Polska – Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce oraz wspomniane FSRU w Porcie Gdańskim.

Projekty PCI mają możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych. Po spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o unijne dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

UE od roku 2013 r. sporządza listę PCI co dwa lata. Projekty na nią wpisane muszą przyczyniać się do realizacji strategicznych priorytetowych połączeń i obszarów infrastruktury energetycznej, w tym oddziaływać na rynki energii i integrację rynkową przynajmniej pomiędzy dwoma państwami członkowskimi. Inwestycje powinny też zwiększać konkurencję na rynkach energii wymagających pilnego rozwoju i aktualnie odizolowanych od pozostałych obszarów UE. Ponadto powinny wzmacniać istniejące transgraniczne połączenia i przyczyniać się do integracji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.

Surowce i Paliwa
Posłanka KO: prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Surowce i Paliwa
Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy prezes Orlenu?
Surowce i Paliwa
Orlen ma nowego prezesa. Zmiany w zarządzie grupy
Surowce i Paliwa
Prezes Azotów: Ostatnie lata osłabiły grupę we wszystkich wymiarach
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Surowce i Paliwa
Pułapka doskonałego węgla. Tu najtrudniej będzie się rozstać z kopalinami