W III kwartale Grupa Lotos wypracowała 856 mln zł skorygowanego zysku EBITDA LIFO. W rezultacie ten podstawowy dla gdańskiego koncernu wskaźnik, w ujęciu rok do roku, spadł o około 4 proc. W tym czasie zmalały też przychody o 6 proc. (do 7,88 mld zł)  i o 80 proc. czysty zarobek (do 125,9 mln zł). Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Na wyniki firmy największy wpływ miały spadające notowania ropy naftowej i gazu ziemnego, które spowodowały mocne pogorszenie wyników w segmencie wydobywczym. Dodatkowo koncern pozyskał mniej obu surowców z eksploatowanych złóż. Wzrosły za to zyski w segmencie produkcji i handlu. To w dużej mierze następstwo wzrostu tzw. modelowej marży rafineryjnej.

""

Mateusz Bonca, prezes Grupy Lotos

energia.rp.pl

Grupa Lotos informuje, że w III kwartale odnotowała spadek wydobycia m.in. z powodu  postoju remontowego platformy produkcyjnej, który miał miejsce od 20 czerwca do 27 lipca na bałtyckim złożu B8. Postoje miały też miejsce na norweskich złożach Sleipner oraz Heimdal. Według koncernu sytuacja w segmencie wydobywczym powinna się zmienić w ostatnim kwartale tego roku, dzięki rozpoczętej w połowie września eksploatacji złoża Utgard. Projekt ten zrealizowano z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu uzyskując 25 proc. oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. W końcówce roku tzw. prace rekonstrukcyjne na siedmiu odwiertach znajdujących się na złożu B3 rozpocznie wykonywać nowa platforma wiertnicza Giant. Ich efekty powinny być widoczne w przyszłym roku.

W III kwartale Grupa Lotos kontynuowała ostatnie prace w ramach sztandarowej inwestycji, czyli projektu EFRA. I tak we wrześniu nastąpiło wprowadzenie wsadu do instalacji opóźnionego koksowania i rozpoczęcie pracy ze stopniowym zwiększaniem jej obciążenia. W efekcie otrzymano pierwsze pełnowartościowe produkty. Spółka szacuje, że dodatkowa marża na ich wytwarzaniu będzie się kształtować pomiędzy około 2 USD a 4,5 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Przedział ten jest wypadkową najczęstszych scenariuszy podawanych przez analityków sektora rafineryjnego i instytucje branżowe. Zarząd podtrzymuje, że pełne efekty ekonomiczne projektu EFRA będą widoczne w wynikach grupy za IV kwartał.