PGNiG podał wstępne wyniki

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

W ubiegłym roku gazownicza grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży i zanotowała spadek zysku EBITDA. Na jego poziom wpływ miały m.in. dokonane odpisy.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało wstępne dane finansowe za czwarty kwartał i cały ubiegły rok. I tak skonsolidowane przychody w trzech ostatnich miesiącach 2015 r. wyniosły 9,77 mld zł, a wynik EBITDA sięgnął 0,77 mld zł.

Przedstawione szacunki uwzględniają dokonane przez spółkę odpisy aktualizujące wartość majątku oraz spisane w koszty wydatki.

PGNiG przeszacował m.in. środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych na kwotę 0,36 mld zł. W tej kwocie znalazły się odpisy na wykonane badania sejsmiczne i negatywne odwierty. Ponadto przeszacowano środki trwałe związane z wydobyciem ropy i gazu na kwotę 0,15 mld zł. Wreszcie koncern dokonał odpisu aktualizującego wartość zapasów gazu wysokometanowego w wysokości 0,22 mld zł. PGNiG zanotował też ujemny wynik na instrumentach zabezpieczających sięgający 0,11 mld zł. Wszystkie te zdarzenia pomniejszą łącznie wynik operacyjny grupy kapitałowej w czwartym kwartale o około 0,84 mld zł.

Zarząd PGNiG szacuje, że skonsolidowany zysk operacyjny EBITDA za cały ubiegły rok wyniesie około 6,1 mld zł przy przychodach sięgających 36,5 mld zł. Dla porównania w 2014 r. koncern zanotował wyniki wynoszące odpowiednio 6,3 mld zł oraz 34,3 mld zł.

Spółka podaje, że podane wyniki nie zostały jeszcze poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa. Zbadany raport roczny ma być opublikowany 4 marca.

Mogą Ci się również spodobać

Polsce grozi gazowe starcie z Brukselą

Nowe prawo o zapasach strategicznych ograniczy import gazu i dostęp do gazociągów z zagranicy, ...

Wiatraki wyższe od Pałacu Kultury obniżają koszty

Jesteśmy przygotowani na takie wiatraki. Bardzo dużo polskich przedsiębiorstw już eksportuje swoje usługi i ...

Rosjanie chcą zainwestować w saudyjski koncern naftowy

Rosyjskie banki oraz rosyjsko-chiński fundusz inwestycyjny chcą wziąć udział w pierwotnej ofercie publicznej saudyjskiego ...

Moskwa odmawia Białorusi

Nie będzie kolejnej zniżki w cenie gazu dla Białorusi. Moskwa odrzuciła prośbę Mińska. Białoruś ...

PKN Orlen partnerem Williamsa

Koncern został oficjalnym partnerem brytyjskiego zespołu Formuły 1. Dzięki temu logotyp Orlenu znajdzie się ...

PGNiG poprawiło zysk netto

Gazowniczy koncern w ubiegłym roku wypracował 2,32 mld zł czystego zarobku. Wynik netto byłby ...