PGNiG podał wstępne wyniki

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

W ubiegłym roku gazownicza grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży i zanotowała spadek zysku EBITDA. Na jego poziom wpływ miały m.in. dokonane odpisy.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało wstępne dane finansowe za czwarty kwartał i cały ubiegły rok. I tak skonsolidowane przychody w trzech ostatnich miesiącach 2015 r. wyniosły 9,77 mld zł, a wynik EBITDA sięgnął 0,77 mld zł.

Przedstawione szacunki uwzględniają dokonane przez spółkę odpisy aktualizujące wartość majątku oraz spisane w koszty wydatki.

PGNiG przeszacował m.in. środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych na kwotę 0,36 mld zł. W tej kwocie znalazły się odpisy na wykonane badania sejsmiczne i negatywne odwierty. Ponadto przeszacowano środki trwałe związane z wydobyciem ropy i gazu na kwotę 0,15 mld zł. Wreszcie koncern dokonał odpisu aktualizującego wartość zapasów gazu wysokometanowego w wysokości 0,22 mld zł. PGNiG zanotował też ujemny wynik na instrumentach zabezpieczających sięgający 0,11 mld zł. Wszystkie te zdarzenia pomniejszą łącznie wynik operacyjny grupy kapitałowej w czwartym kwartale o około 0,84 mld zł.

Zarząd PGNiG szacuje, że skonsolidowany zysk operacyjny EBITDA za cały ubiegły rok wyniesie około 6,1 mld zł przy przychodach sięgających 36,5 mld zł. Dla porównania w 2014 r. koncern zanotował wyniki wynoszące odpowiednio 6,3 mld zł oraz 34,3 mld zł.

Spółka podaje, że podane wyniki nie zostały jeszcze poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa. Zbadany raport roczny ma być opublikowany 4 marca.

Mogą Ci się również spodobać

Kto kupuje ropę i paliwa od Daesh

Przynajmniej pół miliarda dolarów rocznie zarabia Daesh na handlu ropą naftową. To i tak ...

Enea: dywidenda dla mniejszościowych Bogdanki

Enea obiecała mniejszościowym akcjonariuszom Bogdanki udział w podziale zysków. Jak wynika z informacji udzielonych ...

PGNiG wykona więcej odwiertów na Ukrainie

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: PGE liczy na obniżkę podatków dla ...

Związkowcy Enei też nie chcą Ostrołęki

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników grupy Enea pozwał spółkę za podjętą przez walne zgromadzenie ...

Dobre półrocze ZE PAK

Zespół Elektrowni Patnów-Adamów-Konin zamknął II kwartał 2019 roku optymistyczną nutą. Koncern odnotował 24,63 mln ...

Gazprom traci cierpliwość

Rosjanie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że Dania nie da im zgody na przejście ...