Grupa Lotos szuka najlepszej opcji inwestycji w biopaliwa

Adobe Stock

Koncern realizuje m.in. projekty dotyczące produkcji biokomponentów ze zużytego oleju spożywczego i z biometanu. Ma też w portfelu wspólny przerób frakcji diesla z olejem roślinnym.

W Grupie Lotos prowadzone są liczne projekty związane z produkcją biokomponentów, które mają być dodawane do paliw płynnych powstających na bazie ropy. Obecnie najbardziej zaawansowanym, chociaż realizowanym z opóźnieniem, jest ten dotyczący wytwarzania UCOME (ang. used cooking oil methyl esters, czyli estry ze zużytego oleju spożywczego).

Konsultacje i pandemia

W styczniu zależny Lotos Biopaliwa skierował na rynek zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy jego instalacji o węzły do zamiennej przeróbki zużytego oleju kuchennego lub oleju rzepakowego o wydajności 50 tys. ton rocznie. „W kwietniu dokonano otwarcia otrzymanych ofert i po ich analizie postanowiono o konieczności poproszenia o dostosowanie zaproponowanych rozwiązań techniczno-technologicznych do uwarunkowań spółki. Z końcem maja otwarto zaktualizowane oferty, które są obecnie weryfikowane pod kątem formalnym oraz poddawane analizie merytorycznej pod kątem techniczno-technologicznym” – informuje biuro prasowe Lotosu. W kolejnym etapie wyniki analiz dotyczących tej inwestycji mają być przedłożone stosownym strukturom korporacyjnym, co powinno nastąpić w III kwartale. Po uzyskaniu zgód właścicielskich, z początkiem 2022 r. planowane jest przejście do etapu realizacji inwestycji. Jej zakończenie ma z kolei nastąpić w I połowie 2024 r. Opóźnienie przy projekcie wartym ok. 112 mln zł spółka tłumaczy koniecznością przeprowadzenia dodatkowych konsultacji i trwającą pandemią.

Na dalsze losy tego projektu wpływ może też mieć fakt, że Lotos Biopaliwa przeznaczony jest do sprzedaży, co zostało określone w warunkach zaradczych dla transakcji przejęcia Lotosu przez Orlen. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem transakcja powinna nastąpić w I kwartale 2022 r. W ubiegłym roku Lotos Biopaliwa wypracował 433,9 mln zł przychodów i 7,5 mln zł zysku netto.

Nowe technologie

Gdański koncern inwestuje również w tzw. biopaliwa zaawansowane. Tutaj duże ograniczenia wiążą się jednak z dostępnością odpowiednich surowców. „Lotos koncentruje się m.in. na autorskiej koncepcji alokowania do paliw, wytworzonego na instalacjach rafineryjnych, biowodoru z pozyskanego z sieci gazowej biometanu (surowiec o składzie identycznym jak gaz ziemny, ale wytworzony z odnawialnych źródeł – red.). Ponadto trwają prace w zakresie innych technologii wytwarzania biokomponentów zaawansowanych, w tym do wykorzystania w obszarze zrównoważonych paliw lotniczych” – podaje spółka.

W 2018 r. Lotos przeprowadził testy dotyczące tzw. współuwodornienia, czyli wspólnego przerobu frakcji oleju napędowego z olejem roślinnym. Spółka przekonuje, że otrzymane w ten sposób paliwo ma równie wysoką jakość jak diesel produkowany wyłącznie z ropy. „Lotos posiada w pełni certyfikowane instalacje do wytwarzania biowęglowodorów ciekłych oraz biopropanu w procesie współuwodornienia” – zapewnia koncern. Dodaje, że wytwarzanie wymienionych biokomponentów będzie realizowane również w tym roku. O ewentualnych planach dotyczących masowej produkcji jednak nie informuje.

Pod koniec 2020 r. w gdańskiej rafinerii wytworzono pierwsze w jej historii takie biokomponenty jak: biopropan (biokomponent LPG) i biowęglowodory ciekłe (biokomponenty oleju napędowego). Skala ich dalszej produkcji będzie uzależniona m.in. od polityki spółki w zakresie spełniania norm związanych z realizacją tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego (określa minimalny udział biokomponentów w paliwach płynnych).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

PKP Energetyka chce przyspieszyć inwestycje w nowe projekty

W tym roku tylko nakłady na modernizację sieci dystrybucyjnej zwiększyły się trzykrotnie. PKP Energetyka ...

Wyniki KGHM bez wpływu pandemii

Produkcja i sprzedaż w I połowie tego roku utrzymane na ubiegłorocznych poziomach. Jak wynika ...

Gazprom się cieszy, bo musi

Rosjanie podsumowali pierwszą aukcję na swój gaz. Twierdzą, że „osiągnęli wszystkie cele”, choć sprzedali ...

PGE ma dodatkowe uprawnienia do emisji CO2

Energetyczny koncern otrzymał na ten rok około 10,9 mln dodatkowych uprawnień do emisji CO2 ...

Akcje PGE, Tauronu, Enei rosną. Inwestorzy liczą na fuzję?

W poniedziałek rosną notowania koncernów energetycznych – PGE, Tauronu i Enei. To może być ...

Gorące ceny prądu

Choć jest początek lata, energetycy z niepokojem śledzą prognozy pogody. Przyszły tydzień zacznie się ...