Skandynawska lekcja czystego powietrza

123rf.com

Stosując 15 skandynawskich rozwiązań, świat może zmniejszyć szkodliwe emisje o 4 gigatony rocznie. Tyle dziś wytwarza trucizn Unia Europejska. Koszt wdrożenia jest równy kwocie dotacji do paliw kopalnych w ciągu zaledwie 9 dni.

Takie rewelacyjne wyniki dało badanie o nazwie Nordic Green to Scale. Miało ono odpowiedzieć na pytanie: jak daleko świat zajdzie, jeżeli na większą skalę zastosuje opracowane w Skandynawii rozwiązania, ograniczające emisje dwutlenku węgla?

Chodzi o osiągnięcie poziom przewidzianego na rok 2030, który został już uzyskany przez niektóre ze skandynawskich krajów, podkreśla Skandynawsko-Polska Izba Handlowa.

– Badanie pokazuje, że dostępnych jest już wiele sprawdzonych rozwiązań, ograniczających emisje dwutlenku węgla. Co ważne nie są one drogie w stosowaniu. Nie ma powodu, aby czekać. Obietnice musimy realizować teraz – mówił fiński minister rolnictwa i środowiska naturalnego Kimmo Tiilikainen, który jest też przewodniczącym Nordyckiej Rady Ministrów na rzecz Środowiska Naturalnego.

– Decydenci obawiają się, że szybkie ograniczenie emisji jest albo zbyt trudne, albo zbyt drogie. Choć doceniamy znaczenie innowacji i nowych technologii, to nie ma argumentów uzasadniających niepodejmowanie dziś działań i niewdrażanie już dostępnych rozwiązań – podkreślił dodawał Oras Tynkkynen, który kierował analizą w ramach badania Nordic Green to Scale z ramienia Sitry.

Ograniczenia są potrzebne we wszystkich sektorach

Badanie Nordic Green to Scale pokazuje, że ograniczyć szkodliwe emisje można we wszystkich kluczowych sektorach: energetyce, przemyśle, transporcie, budownictwie i gospodarstwach domowych oraz rolnictwie i leśnictwie.

Oto kilka przykładów:

• Mieszkańcy duńskich miast pokonują na rowerze średnio 3 km dziennie. Gdyby inne kraje poszły w ślad Danii i promowały jazdę na rowerze w mieście, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Słowacja.

• W Finlandii większość ciepła na potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych jest wytwarzana w procesie kogeneracji (CPH). Gdyby inne kraje wykorzystywały CPH w ten sam sposób, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Japonia.

• Islandia do produkcji prawie 30 proc. prądu i większość ciepła wykorzystuje energię geotermalną. Gdyby kraje o znacznym potencjale geotermalnym zaczęły go wykorzystywać w sposób podobny do Islandii, zmniejszyłyby emisje o ilość większą niż ta, jaką każdego roku produkuje Dania.

• W ubiegłym roku prawie co czwarty nowy samochód sprzedawany w Norwegii był pojazdem elektrycznym lub hybrydowym. Gdyby w innych bogatych krajach używano tak wielu samochodów elektrycznych jak w Norwegii, to do atmosfery trafiałoby CO2 mniej o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Dania.

• W Szwecji działa największa na świecie liczba pomp ciepła w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wykorzystanie tego rozwiązania na większą skalę w wybranych europejskich państwach zmniejszy trucie o taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Kuba.

Oprócz samego ograniczenia emisji, 15 przytoczonych w badaniu Nordic Green to Scale rozwiązań daje także znaczne korzyści dodatkowe. Jest to m.in lepsza jakość wody i powietrza, większe bezpieczeństwo energetyczne, więcej lokalnych miejsc pracy, niższe rachunki za paliwo, mniejsze korki na ulicach oraz ochronę otaczającej przyrody.

Badanie przeprowadzono jako wspólny projekt instytucji z wszystkich krajów skandynawskich oraz Grupy ds. Klimatu i Zanieczyszczenia Powietrza przy Nordyckiej Radzie Ministrów. Były to:

• Ośrodek Badań Międzynarodowych nad Klimatem i Środowiskiem Naturalnym (CICERO) w Norwegii, który przeprowadził analizę techniczną na potrzeby raportu • CONCITO, Dania

• Fiński Fundusz Innowacyjności Sitra, Finlandia

• Instytut Środowiska w Sztokholmie (SEI), Szwecja

• Instytut Badań nad Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Islandzkim, Islandia.

Mogą Ci się również spodobać

Donald Tusk krytykuje projekt Nord Stream 2

Bruksela szykuje się do negocjacji z Rosją na temat Nord Stream 2. Przewodniczący Rady ...

Półroczne wyniki Enei zgodne z szacunkami

W pierwszym półroczu 2016 r. Enea wykazała 471,2 mln zł zysku netto. Rok temu ...

Decyzja o atomie do końca marca

Rozmowy o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce są już na ostatniej prostej. – Weryfikacja ...

Gazprom traci na kolejnych rynkach

Bułgaria i Słowacja podpisały memorandum o budowie gazociągu Eastring między obom krajami. Umowę podpisali ...

Ropa najdroższa od ponad dwóch lat

Cena ropy gatunku WTI sięgnęła 60 dol. za baryłkę, czyli najwyższego poziomu od czerwca ...

RN Taurona nie ukonstytuowała się

Na dzisiejszym posiedzeniu (18 sierpnia) rada nadzorcza Taurona nie ukonstytuowała się – wynika z ...