Skandynawska lekcja czystego powietrza

123rf.com

Stosując 15 skandynawskich rozwiązań, świat może zmniejszyć szkodliwe emisje o 4 gigatony rocznie. Tyle dziś wytwarza trucizn Unia Europejska. Koszt wdrożenia jest równy kwocie dotacji do paliw kopalnych w ciągu zaledwie 9 dni.

Takie rewelacyjne wyniki dało badanie o nazwie Nordic Green to Scale. Miało ono odpowiedzieć na pytanie: jak daleko świat zajdzie, jeżeli na większą skalę zastosuje opracowane w Skandynawii rozwiązania, ograniczające emisje dwutlenku węgla?

Chodzi o osiągnięcie poziom przewidzianego na rok 2030, który został już uzyskany przez niektóre ze skandynawskich krajów, podkreśla Skandynawsko-Polska Izba Handlowa.

– Badanie pokazuje, że dostępnych jest już wiele sprawdzonych rozwiązań, ograniczających emisje dwutlenku węgla. Co ważne nie są one drogie w stosowaniu. Nie ma powodu, aby czekać. Obietnice musimy realizować teraz – mówił fiński minister rolnictwa i środowiska naturalnego Kimmo Tiilikainen, który jest też przewodniczącym Nordyckiej Rady Ministrów na rzecz Środowiska Naturalnego.

– Decydenci obawiają się, że szybkie ograniczenie emisji jest albo zbyt trudne, albo zbyt drogie. Choć doceniamy znaczenie innowacji i nowych technologii, to nie ma argumentów uzasadniających niepodejmowanie dziś działań i niewdrażanie już dostępnych rozwiązań – podkreślił dodawał Oras Tynkkynen, który kierował analizą w ramach badania Nordic Green to Scale z ramienia Sitry.

Ograniczenia są potrzebne we wszystkich sektorach

Badanie Nordic Green to Scale pokazuje, że ograniczyć szkodliwe emisje można we wszystkich kluczowych sektorach: energetyce, przemyśle, transporcie, budownictwie i gospodarstwach domowych oraz rolnictwie i leśnictwie.

Oto kilka przykładów:

• Mieszkańcy duńskich miast pokonują na rowerze średnio 3 km dziennie. Gdyby inne kraje poszły w ślad Danii i promowały jazdę na rowerze w mieście, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Słowacja.

• W Finlandii większość ciepła na potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych jest wytwarzana w procesie kogeneracji (CPH). Gdyby inne kraje wykorzystywały CPH w ten sam sposób, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Japonia.

• Islandia do produkcji prawie 30 proc. prądu i większość ciepła wykorzystuje energię geotermalną. Gdyby kraje o znacznym potencjale geotermalnym zaczęły go wykorzystywać w sposób podobny do Islandii, zmniejszyłyby emisje o ilość większą niż ta, jaką każdego roku produkuje Dania.

• W ubiegłym roku prawie co czwarty nowy samochód sprzedawany w Norwegii był pojazdem elektrycznym lub hybrydowym. Gdyby w innych bogatych krajach używano tak wielu samochodów elektrycznych jak w Norwegii, to do atmosfery trafiałoby CO2 mniej o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Dania.

• W Szwecji działa największa na świecie liczba pomp ciepła w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wykorzystanie tego rozwiązania na większą skalę w wybranych europejskich państwach zmniejszy trucie o taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Kuba.

Oprócz samego ograniczenia emisji, 15 przytoczonych w badaniu Nordic Green to Scale rozwiązań daje także znaczne korzyści dodatkowe. Jest to m.in lepsza jakość wody i powietrza, większe bezpieczeństwo energetyczne, więcej lokalnych miejsc pracy, niższe rachunki za paliwo, mniejsze korki na ulicach oraz ochronę otaczającej przyrody.

Badanie przeprowadzono jako wspólny projekt instytucji z wszystkich krajów skandynawskich oraz Grupy ds. Klimatu i Zanieczyszczenia Powietrza przy Nordyckiej Radzie Ministrów. Były to:

• Ośrodek Badań Międzynarodowych nad Klimatem i Środowiskiem Naturalnym (CICERO) w Norwegii, który przeprowadził analizę techniczną na potrzeby raportu • CONCITO, Dania

• Fiński Fundusz Innowacyjności Sitra, Finlandia

• Instytut Środowiska w Sztokholmie (SEI), Szwecja

• Instytut Badań nad Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Islandzkim, Islandia.

Mogą Ci się również spodobać

Grupa Lotos planuje duże akwizycje

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: Lotos ma apetyt na zakupy Wydobycie ...

Energy efficiency fuels the Polish economy

The industry was the first to notice the potential of saving energy. But it ...

OPEC i Rosja o krok od nowej umowy

Formalnie decyzja o utrzymaniu cięć limitów wydobycia ropy przez OPEC+, czyli kartel producentów i ...

Lobby węglowe ważniejsze od zdrowia Polaków

Polityka rządzi się swoimi prawami. Gdy nagle pojawia się na tapecie temat – to ...

Firmy pod rękę w Ostrołęce

Wspólny projekt Energi i Enei może stać się wstępem do kolejnych i konsolidacji sektora. ...

UE szuka dostępu do rzadkich metali. Pomogą polskie kopalnie?

Coraz większe napięcia w światowym handlu skłaniają Unię Europejską do poszukiwania szerszego dostępu do ...