Zielone elektrownie wezmą na siebie ryzyko związane z wadliwymi przepisami

Bloomberg

Ważą się losy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jeśli przepisy się zmienią, to właśnie ogłoszona aukcja na ten rok może się nie odbyć.

Jeszcze w środę wieczorem posłowie mieli wystąpić z inicjatywą szybkiej nowelizacji wadliwych zapisów ustawy o odnawialnych źródłach (OZE) i wprowadzenia poprawek do ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”.

– Jest silna determinacja i coraz większe poparcie kierownictwa Ministerstwa Energii, by zmienić zapisy tych ustaw jeszcze przed końcem roku. Poprawki mogą być przegłosowane do końca tygodnia – twierdzi osoba zbliżona do resortu. Szansę na realizację takiego scenariusza ocenia na 90 proc.

W przypadku nowelizacji ustawy o OZE chodzi o ponad dziesięć poprawek, m.in. korygujących preferowanie w aukcjach (w ich ramach przedsiębiorcy będą się starać o dopłaty do produkcji zielonej energii) instalacji, które już wcześniej otrzymały pomoc publiczną (inwestycyjną i operacyjną). Jest to niezgodne z wytycznymi o pomocy publicznej Komisji Europejskiej i może się stać podstawą do skarg i pozwów przegranych w aukcji przedsiębiorców.

– Jeśli będzie nowelizacja, to tegoroczne aukcje się nie odbędą – twierdzi nasze źródło. Tymczasem prezes Urzędu Regulacji Energetyki już wyznaczył ich datę na 30 grudnia.

Aukcje planowane są dla czterech tzw. koszyków technologicznych. Przedsiębiorcy starający się o wsparcie w ramach każdego z nich będą mieli osiem godzin na składanie ofert przez platformę internetową. Każda z aukcji będzie startowała co godzinę, poczynając od 6. Najwcześniej oferty będą mogli złożyć właściciele działających już biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW. Godzinę później wystartuje aukcja dla większych biogazowni rolniczych. O godzinie 8 dołączą przedsiębiorcy zainteresowani budową nowych elektrowni wiatrowych, słonecznych i hydroelektrowni o mocy do 1 MW. Ostatni w kolejności startować będą właściciele istniejących źródeł o mocy do 1 MW o małej emisyjności i dużej sprawności (głównie hydroelektrownie).

– Dziś udziałem w testowej aukcji zainteresowanie deklarują właściciele około 250 instalacji działających i podobnej liczby instalacji projektowanych – wskazuje Marek Zawiska, zastępca dyrektora departamentu odnawialnych źródeł energii w URE. Regulator nie chce mówić o mocach instalacji, które będą się starały o wsparcie w ramach poszczególnych technologii. Ujawnia tylko, że w przypadku nowych źródeł najwięcej jest zgłoszeń na budowę elektrowni słonecznych, zazwyczaj o mocy zbliżającej się do 1 MW.

Z naszych informacji wynika, że właśnie wśród nich rozegra się największa walka. Bo o 100 MW walczyć mogą instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 200 MW. A są tu też małe wiatraki i hydroelektrownie.

Aukcja ma się rozstrzygnąć najpóźniej 31 grudnia, ale regulator daje sobie trzy dni robocze na ogłoszenie wyników. W tym czasie oferty będą weryfikowane „ręcznie”, ale tylko pod względem formalnoprawnym.

System będzie co prawda alertował pewne zdarzenia, np. przekroczenie poziomu dozwolonej pomocy, ale prawidłowe jego wyliczenie jest po stronie startujących. To oznacza, że sami przedsiębiorcy muszą od ceny referencyjnej (wyznaczonej rozporządzeniem) odjąć ekwiwalent już otrzymanego wsparcie. – Składając ofertę, przedsiębiorcy powinni zachować margines, uwzględniając już otrzymaną pomoc i tę, której spodziewają się w przyszłości – radzi Maciej Bando, prezes URE, pytany o konkursy w ramach regionalnych programów operacyjnych dla elektrowni słonecznych. – W innym przypadku jest ryzyko zwrotu całości lub części wsparcia przyznanego w aukcji – przestrzega szef URE. Twierdzi, że ryzyko jest całkowicie po stronie przedsiębiorców, bo w sektorze nie ma już inwestycji, które z pomocy nie korzystały. – Niepewność prowadzenia biznesu zwiększają zbyt późno wydane rozporządzenia wykonawcze do ustawy o OZE i brak tego najważniejszego – w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej – wskazuje Bando.

Mogą Ci się również spodobać

Zielona energia coraz bardziej konkurencyjna

Wyniki rozstrzygniętych dotąd przez Urząd Regulacji Energetyki tegorocznych aukcji pokazują, że większa produkcja energii ...

PERN bez „Przyjaźni” – zmiana nazwy i logo spółki

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” zmienia nazwę i logo. Po rebrandingu spółka będzie funkcjonowała ...

Stracone rury Gazpromu

Na powierzchnię wychodzą prawdziwe straty poniesione przez Gazprom wskutek przerwania budowy gazociągu South Stream. ...

Gazprom czekają kłopoty

Koncern traci klientów, gaz tanieje, zysk spada, trzeba więc zamrozić inwestycje na najbliższe dwa ...

Japonia wyposaży Indie w sprzęt do produkcji energii jądrowej

Japonia i Indie podpisały w piątek cywilną umowę nuklearną, która toruje drogę do tego, ...

Miliardy pójdą na nowe filtry do elektrowni i ciepłowni

Państwa UE opowiedziały się w piątek za zaostrzeniem norm emisji dla przemysłu, w tym ...