O wystąpieniu 15 członków Unii napisała belgijska gazeta LeSoir, powołując się na dokument. Wystąpienie podpisali ministrowie Belgii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Wcześniej Komisja Europejska proponowała wprowadzenie ograniczeń cenowych tylko na rosyjski gaz, ale ministrowie nie poparli takiego podejścia.

Czytaj więcej

Mrożone taryfy trafiły do Sejmu. Jest niespodzianka dla warszawiaków

„Wprowadzenie pułapu cenowego można zorganizować w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwane dostawy gazu do Europy, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. Wprowadzenie pułapu cenowego powinno pozostać priorytetem” – mówi wspólne przesłanie 15 krajów.

Ministrowie energii wezwali KE do jak najszybszego przygotowania odpowiedniej propozycji na zbliżającym się nadzwyczajnym posiedzeniu ministerialnym Unii 30 września w Brukseli. Proponowane środki powinny pomóc władzom europejskim poradzić sobie z presją inflacyjną, przygotować się na ewentualne zakłócenia dostaw i ograniczyć nadzwyczajne zyski firm energetycznych.