— Kraje UE powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zaoszczędzić 15 proc. rocznego zużycia gazu. Udzielamy wskazówek, jak to zrobić w inteligentny sposób — powiedziała w środę Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jak podkreśliła, na razie to cel dobrowolny. Ale w przypadku wydania tzw. ostrzeżenia europejskiego 15-proc. redukcja stanie się obowiązująca.

Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie, które musi być przyjęte przez większość państw członkowskich w Parlamencie Europejskim. Wyznacza ono cel dla wszystkich państw członkowskich polegający na zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz o 15 proc. w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Nowe rozporządzenie umożliwiłoby również Komisji ogłoszenie, po konsultacjach z państwami członkowskimi, „unijnego alertu” w sprawie bezpieczeństwa dostaw, nakładając na wszystkie państwa członkowskie obowiązkowe ograniczenie zapotrzebowania na gaz. Ostrzeżenie może zostać uruchomione, gdy istnieje znaczne ryzyko poważnego niedoboru gazu lub wyjątkowo wysokiego zapotrzebowania na gaz. Państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje krajowe plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej do końca września, aby pokazać, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel redukcji, i co dwa miesiące powinny składać Komisji sprawozdania z postępów. Państwa członkowskie wnioskujące o solidarne dostawy gazu będą musiały udowodnić, że podjęły działania w celu zmniejszenia popytu na rynku krajowym.

Czytaj więcej

Przybywa gazu w magazynach Unii, ale jest ich za mało, by czuć się bezpiecznie

KE wydała wskazówki, jak planować zmniejszenie zużycia gazu. Po pierwszy, trzeba już teraz zastępować je innymi paliwami. Gdzie się da źródłami odnawialnymi. Ale jeśli w krótkim terminie nie jest to możliwe, KE zaleca także przejście na węgiel, ropę lub energię jądrową. Państwa członkowskie mogą uruchomić systemy aukcji lub przetargów, aby zachęcić przemysł do ograniczania zużycia energii. Po drugie, trzeba zacząć oszczędzać energię poprzez redukcję ogrzewania i chłodzenia. Bruksela apeluje do wszystkich państw członkowskich o rozpoczęcie kampanii uświadamiających. Aby dać przykład, można nakazać ukierunkowane obniżenie ogrzewania i chłodzenia w budynkach obsługiwanych przez władze publiczne.