Jego celem jest wspieranie rozwoju nowego biznesu na obszarze Polski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że podpisany dokument pomoże w maksymalizacji udziału polskich przedsiębiorców i technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni. Ma przyczynić się też do rozwoju tego rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce. Ponadto porozumienie będzie stanowić stałą platformę współpracy stron poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju tego sektora.

Resort klimatu i środowiska przekonuje, że biorąc pod uwagę potencjał surowcowy, nasz kraj ma ambicję osiągnięcia w przyszłości takiej produkcji zielonego gazu, która zabezpieczyłaby znaczący popyt na gaz ziemny w kraju. Co więcej produkcja biogazu i biometanu ma mieć kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. W związku z tym w ministerstwie trwają prace legislacyjne nad projektami nowelizacji „ustawy o odnawialnych źródłach energii” oraz „ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”, których celem jest stworzenie optymalnych regulacji prawnych, pozwalających w sposób stabilny stymulować rozwój nowego biznesu.

Do porozumienia przystąpił m.in. Lotos. Spółka przekonuje, że w zastosowaniu biogazu widzi znaczny potencjał co do dekarbonizacji przemysłu i transportu. Surowiec ten może być użyty zarówno przy produkcji paliw tradycyjnych, jak również bezpośrednio w pojazdach, w postaci bioCNG i bioLNG. W tym kontekście planuje do 2024 r. uruchomić innowacyjną platformę aukcyjną do kontraktacji dostaw biogazu, biometanu i biowodoru oraz monitorowania stabilności procesów produkcyjnych u dostawców.