Prezes największej i praktycznie już jedynej grupy wydobywającej węgiel koksujący w Europie, powiedział na konferencji wynikowej za trzeci kwartał tego roku, że zapisy wspominanego dokumentu podążają w stronę mierzenia poziomu emisji, weryfikacji i raportowania – Obecnie nie ma mowy o opłatach – dodał. Przypomniał, że kopalnie JSW emitują duże wolumeny tego gazu. Rocznie to 360 mln m3. JSW komunikuje, że potrafi z tego wychwycić około 140 mln ton, z czego około 60 proc. wykorzystuje gospodarczo, w procesie kogeneracji, czyli produkcji energii elektrycznej z metanu.