Niemiecka firma Deutsche Energiepool (DE), specjalizująca się w dostawach gazu do przedsiębiorstw przemysłowych, zerwała kontrakty ze swoimi klientami ze względu na znaczny wzrost cen na rynku.

„Ceny energii w Niemczech, podobnie jak w niemal całej Europie rosną. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej na rynku potroiły się; ceny zakupów krótkoterminowych wzrosły około pięciokrotnie” – czytamy w komunikacie. Na 20 września, jak zaznaczono w komunikacie, cena osiągnęła 75,04 euro za MWh. Firma jest zdania, że ​​ceny gazu ziemnego będą nadal rosły, ponieważ europejskie magazyny gazu są praktycznie puste.

W Deutsche Energiepool podkreślają, że własne ceny zakupu spółki prawie się potroiły. Między innymi istnieją ograniczenia dotyczące wielkości zakupów. „Jest to warunek, którego z komercyjnego punktu widzenia nie możemy już spełnić ze względu na nieracjonalność ekonomiczną. Dlatego byliśmy zmuszeni rozwiązać wiele podpisanych przez nas umów ”- czytamy w oświadczeniu.

Deutsche Energiepool zdecydowała się na odcięcie dostaw gazu na terenie całych Niemiec. „Aby zapewnić zachowanie wszystkich miejsc pracy w naszej firmie, w przyszłości skupimy się na świadczeniu usług w sektorze energetycznym” – zaznaczyła spółka.