CP Energia dokonała korekty prognoz wyników finansowych na ten rok, które opublikowała 17 marca.

I tak według zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą nie 73,9 mln zł tylko 72,3 mln zł. Nowa prognoza wyniku na sprzedaży mówi o osiągnięciu 0,48 mln zł (poprzednia 1,5 mln zł), a wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację w wysokości około 4,8 mln zł (wcześniej 5,6 mln zł).

Zarząd informuje, że musiał dokonać korekty ze względu na zmianę harmonogramu budowy instalacji skraplania gazu LNG w Kaliningradzie realizowanej przez ZAO Kriogaz, spółkę zależną CP Energia.

Przesunięcie się, w stosunku do założeń, terminu wejścia w życie tego kontraktu oraz dotychczasowe tempo jego realizacji oznacza, iż część przychodów i marży, których osiągnięcie zakładane było na ten rok, zostanie zrealizowana i zaksięgowana w przyszłym roku. - Publikowana dzisiaj korekta oznacza pewne przesunięcie w czasie zaksięgowania zysków z kontraktu w Kaliningradzie, których niestety nie możemy wykazać w bieżącym roku – powiedział Marcin Buczkowski, prezes CP Energia.

Dodaje, że pozytywnym elementem kontraktu jest zwiększenie realizowanej marży w stosunku do pierwotnych przewidywań. Może to w pozytywny sposób wpłynąć na budżetowane wyniki całego 2011 r.