Polski atom - co z inwestycją PGE?

Istnieje ryzyko, że spółka odpowiedzialna za budowę polskiej elektrowni jądrowej może nie ogłosić w tym roku postępowania na wybór wykonawcy

Publikacja: 18.06.2013 00:04

Polski atom - co z inwestycją PGE?

Foto: Bloomberg

Pod koniec maja skończyła się pierwsza seria spotkań PGE EJ 1 z potencjalnymi uczestnikami tzw. postępowania zintegrowanego.

Choć wcześniej przedstawiciele spółki zapowiadali, że uruchomienie postępowania (nie będzie to przetarg) miałoby nastąpić w II kw. 2013 r., obecnie nie słychać nic o konkretnych terminach. Wczoraj informacji na ten temat w spółce nie uzyskaliśmy.

Trudno byłoby o rozpisanie gigantycznego postępowania (wartość całego projektu jądrowego szacuje się na 10 mld euro) przez podmiot zależny PGE, podczas gdy grupa nie zakończyła prac nad aktualizacją strategii. Rada nadzorcza spółki nie zatwierdziła dotychczas przedłożonych przez zarząd propozycji.

Jesień będzie ważna?

Zdaniem naszych rozmówców ze względów politycznych o szybkie decyzje w tej sprawie nie będzie łatwo. Nierozstrzygnięte zostają zarówno kwestie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole, kosztem 9,4 mld zł, jak i wsparcia rządu dla inwestycji atomowej. Odpowiedzi na te kwestie powinny się pojawić w aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.", jednak Ministerstwo Gospodarki dopiero pod koniec tego roku przedstawi założenia do tego dokumentu.

Co więcej projektowany przez Ministerstwo Gospodarki „Program polskiej energetyki jądrowej" dopiero na przełomie czerwca i lipca powinien zostać rozpatrzony przez rząd (według pierwotnego projektu wybór wykonawców elektrowni jądrowej miał nastąpić do końca 2013 r.). Jesienią PGE EJ 1 odbędzie kolejną rundę spotkań z potencjalnymi wykonawcami i dostawcami elektrowni jądrowej. Jednak nawet zbliżone do spółki osoby nie wiedzą dziś, czy będzie to dialog wstępny, czy już postępowanie zintegrowane. Dopiero jesienią mogą się rozpocząć również rozmowy z rządem o wsparciu inwestycji.

Odwlekające się przygotowania do budowy elektrowni jądrowej i bloków opalanych węglem nie są wprawdzie zmartwieniem dla akcjonariuszy PGE. Analitycy potwierdzają – mniejsze inwestycje to szansa na stabilne dywidendy. Również agencja Fitch uzależnia aktualizację oceny PGE w górę od tego, co znajdzie się w zaktualizowanej strategii, szczególnie jeśli chodzi o Opole i budowę elektrowni jądrowej.

Wskazana dywersyfikacja

Jednak ze względu na to, że w Polsce ponad 90 proc. energii wytwarza się z węgla, alternatywne źródła byłyby wskazane dla lepszej dywersyfikacji wykorzystywanych surowców.

– Jestem przekonany, że Polska powinna mieć w bilansie pewien udział energii jądrowej oraz tej z odnawialnych źródeł. Natomiast bazować będziemy nadal na węglu i ewentualnie na gazie, choć aktualne prognozy jego wydobycia są znacznie mniejsze niż pierwotne optymistyczne oceny. Docelowy udział energii jądrowej w 2030 r. powinien wynosić około 20 proc. mocy zainstalowanej. Taki odsetek byłby wskazany, ponieważ jest to źródło, które zapewnia czystą energię o niskiej, stałej cenie i jej stabilne dostawy – mówi prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Wybór technologii dla elektrowni jądrowej zgodnie z harmonogramem, na którym bazuje PGE EJ1, ma nastąpić w 2015 r. W postępowaniu zintegrowanym wyłoniony ma zostać partner lub konsorcjum, które dostarczy zarówno technologię, jak i m.in. finansowanie.

Doradcy prezydenta rekomendują ujednolicenie nadzoru

Bezpieczeństwo energetyczne było jednym z tematów wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego. – Rozmawialiśmy o zasobach energetycznych, kontekście transportu paliw czy energetyce jądrowej, czyli wszystkich aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. – Ze względu na złożoność problemu i liczbę instytucji zajmujących się energetyką, także w rządzie, konkluzja RBN jest następująca: i trzeba się zastanowić nad integracją zarządzania sprawami energetyki w państwie, w tym także na szczeblu rządowym –dodał. Rozwiązanie tej kwestii nie leży jednak w gestii RBN.

– W jaki sposób Rada Ministrów się zorganizuje, to jest problem rządu – podsumował Koziej.

Pod koniec maja skończyła się pierwsza seria spotkań PGE EJ 1 z potencjalnymi uczestnikami tzw. postępowania zintegrowanego.

Choć wcześniej przedstawiciele spółki zapowiadali, że uruchomienie postępowania (nie będzie to przetarg) miałoby nastąpić w II kw. 2013 r., obecnie nie słychać nic o konkretnych terminach. Wczoraj informacji na ten temat w spółce nie uzyskaliśmy.

Pozostało 91% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży