Jest on ważny dla PGE i jej spółki celowej PGE EJ1, która ma realizować projekt jądrowy. Czekają one teraz na zielone światło od rządu, by podjąć działania skutkujące wydatkami idącymi w setki milionów złotych.

Zatwierdzenie PPEJ uprawomocni parafowaną już umowę PGE, Taurona, Enei i KGHM w sprawie kupna udziałów w PGE EJ1. Trzy spółki mają kupić po 10 proc. udziałów. Do spełnienia pozostanie jeszcze warunek polegający na uzyskaniu zgody UOKiK.

PGE EJ1 deklarowało też, że jeżeli PPEJ zostanie przyjęty, to w I kw. 2014 r. spółka powinna być gotowa rozpocząć postępowanie zintegrowane, które ma jednocześnie wyłonić dostawcę technologii, finansowania, usług serwisowych i paliwowych dla elektrowni jądrowej.

Zawarty w projekcie harmonogram przewiduje, że wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej do końca 2016 r., opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca 2018 r. Na budowę i podłączenie do sieci pierwszego bloku jądrowego przewidziano okres od początku 2019 r. do końca 2024 r. Zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej planowane jest natomiast na lata 2025-2030. W tym okresie PGE EJ1 powinno też rozpocząć budowę drugiej podobnej siłowni, co ma potrwać do 2035 r. Obie elektrownie mają mieć moc po ok. 3000 MW.