Beata Szparaga, analityk Domu Inwestycyjnego Investors, w dziś wydanej rekomendacji, zaleca kupowanie walorów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Każdy z nich wycenia na 5,9 zł. We wcześniejszym raporcie cenę docelowa wyznaczyła na 5,5 zł. Dla porównania obecną rekomendację wydano przy giełdowym kursie na poziomie 5,1 zł.

DI Investors podniosło cenę docelową papierów PGNiG ze względu na niewielkie podniesienie prognoz zysku EBITDA oraz wzrost mnożników spółek porównawczych. Za lepszym postrzeganiem gazowniczej firmy przemawia też wyższe prawdopodobieństwo akwizycji aktywów wydobywczych, powolna liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz stwierdzenie prezesa URE, że obligo giełdowe dla błękitnego paliwa powinno być niższe.

DI Investors prognozuje, że grupa PGNiG wypracuje w tym roku ponad 7,06 mld zł zysku EBITDA i 3,29 mln zł czystego zarobku. Jeśli te prognozy sprawdzą się oba wyniki będą lepsze od osiągniętych w 2013 r. odpowiednio o 7,3 proc. oraz 20,4 proc.