MOL sfinalizował zakup udziałów w sześciu koncesjach poszukiwawczo - wydobywczych w brytyjskiej strefie Morza Północnego. Znajdują się one na obszarach określanych jako Scott i Rochelle zlokalizowanych na północny – wschód od miasta Aberdeen. Sprzedawcą jest firma Premier Oil UK. Za nabyte aktywa Węgrzy zapłacili 130 mln USD.

Na nabytych koncesjach znajdują się rezerwy ropy i gazu określane według międzynarodowej terminologii jako 2P o wielkości 14,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). MOL podaje, że zasoby przypisane spółce na koncesji Scott wynoszą 9,3 mln boe, na Rochelle - 4,5 mln boe, a na Telford – 0,5 mln boe. W 73 proc. składa się na nie ropa naftowa, a w 27 proc. gaz ziemny.

Dzienna produkcja realizowana na nabytych przez MOL koncesjach (przypisana spółce) wynosi 3,7 tys. boe. Węgrzy szacują, że w szczytowym okresie, czyli w 2016 r. wzrośnie do 6,2 tys. boe dziennie.

MOL podaje, że dzięki zawartej transakcji zwiększy swoją aktywność na obszarach charakteryzujących się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Poza tym koncern oczekuje licznych efektów synergii przy poszukiwaniach i wydobyciu na Morzu Północnym, na którym już wcześniej posiadał koncesje na obszarach określanych jako Cladhan, Broom i Catcher. Węgrzy szacują, że na posiadanych koncesjach w Wielkiej Brytanii szczyt produkcji osiągną w 2018 r. Będą wówczas pozyskiwać 20-22 tys. boe dziennie.