Koncern energetyczny zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja spółki ustalająca warunki ewentualnej transakcji będzie poprzedzona szczegółową analizą, w szczególności w zakresie ekonomicznym i technicznym. W procesie ewentualnego nabycia całości lub części aktywów KWK Brzeszcze od SRK katowicki koncern będzie poszukiwał inwestora finansowego lub infrastrukturalnego.

Tauron, jako drugi producent energii elektrycznej w kraju, zużywa rocznie w swoich elektrowniach i elektrociepłowniach blisko 10 mln ton węgla kamiennego i kontroluje pełen łańcuch energetyczny, który rozpoczyna się od wydobycia węgla kamiennego (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, obsługa klienta).

- Posiadamy kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi. Grupa udowodniła już, że mariaż energetyki z górnictwem może przynieść korzyści obu stronom – stwierdził Dariusz Lubera, prezes Taurona.

Przypomniał, że w strukturach grupy znajdują się już dwie kopalnie węgla kamiennego zatrudniające ponad 6 tys. osób, które dostarczają węgiel kamienny dla elektrowni i elektrociepłowni grupy W tej chwili kopalnie Taurona zaspokajają ok. 40 proc. jej zapotrzebowania na paliwo, zgodnie z przyjętymi założeniami, wskaźnik ten w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc. - Wyraziliśmy wstępne zainteresowanie nabyciem całości lub części aktywów KWK Brzeszcze, ponieważ możliwe jest, iż kopalnia ta po głębokiej restrukturyzacji może przyczynić się do zwiększenia poziomu niezależności paliwowej grupy – dodał Lubera.