::"Dziennik Gazeta Prawna": Akcjonariusze PGE: Nie damy się Państwu! Skarb Państwa zamierza przegłosować uchwałę o podniesieniu wartości nominalnej akcji spółki. Musi jednak liczyć się z dużym oporem ze strony mniejszościowych udziałowców. Sprawa może mieć finał w sądzie. (wydanie płatne)

 

::"Dziennik Gazeta Prawna": KHW nie zamknie jednak kopalni? W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego ze związkowcami w sprawie przyszłości części Wujka. Ostatnie nie przyniosło przełomu, choć związkowcy już ogłosili sukces. (wydanie płatne)

::"Puls Biznesu": Opodatkowanie farm wiatrowych od 2017 r. Od 15 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Kluczową zmianą wprowadzoną przez tę ustawę jest wykreślenie z definicji budowli w prawie budowlanym (PB) pojęcia „elektrownie wiatrowe", które pojawiało się dotychczas jako przykład „urządzenia technicznego". Definicja ta jest o tyle istotna, że determinuje ona zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PoN). (wydanie płatne)