Orlen Południe, firma z grupy PKN Orlen, rozpoczęła prace modernizacyjne w elektrociepłowni w Trzebini. W jej ramach powstaną m.in. nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy. Projekt wpisuje się w strategię koncernu przewidującą rozwój nowoczesnej kogeneracyjnej energetyki przemysłowej. Dzięki niemu zostanie obniżenie zużycia paliwa i nastąpi redukcja emisji dwutlenku siarki o 45 proc., dwutlenku azotu o 32 proc. oraz pyłów o 87 proc.

Spółka podaje, że w efekcie inwestycji wsad surowcowy produkującej parę technologiczną i energię elektryczną elektrociepłowni, bazujący dotychczas na węglu (98 proc.) i domieszce oleju opałowego, zostanie zastąpiony wsadem węgla i gazu (w proporcji pół na pół). Tym samym zwiększy się nie tylko efektywność energetyczna, ale przede wszystkim w znaczącym stopniu poprawią się parametry emisyjności. Orlen Południe przekonuje, że wariant ten jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i na adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu. Dodatkowo, na istniejącym kotle węglowym powstanie instalacja filtrów workowych, która mocno ograniczy ilość pyłów emitowanych do atmosfery. Zabudowane kotły gazowe będą pracować z większą sprawnością niż istniejące jednostki co bezpośrednio przełoży się na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym także na niższą emisję do atmosfery pyłu oraz tlenów siarki i azotu.

Istotnym środowiskowo elementem modernizacji obszaru energetyki w Orlen Południe będzie także planowana w ramach inwestycji stacja uzdatniania wody w technologii umożliwiającej produkcję wody zdemineralizowanej. Pozwoli ona na znaczne ograniczenie produkcji odpadów poprocesowych. - Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego uroczyście rozpoczynają realizację strategicznej inwestycji w naszym obszarze energetyki. Umożliwi ona dywersyfikację źródeł surowców, zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa energetycznego zarówno Zakładu Trzebinia, jak i Miasta oraz Gminy Trzebinia - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Jerzy Brniak, prezes Orlen Południe.

Inwestycja w Trzebini uwzględnia dalsze plany rozwojowe spółki. Elektrociepłownia jest jedynym źródłem zasilania zakładu w parę technologiczną, na którą wewnętrzne zapotrzebowanie będzie wzrastało. Spółka informuje, że w kontekście zakończonej w tym roku inwestycji rozbudowy instalacji do produkcji estrów i gliceryny, szczególnie istotna jest jej jakość. Inwestycja pozwoli spełnić restrykcyjne normy dotyczące produkcji pary technologicznej ze źródeł o niższej emisyjności, zgodnie z wymaganiami unijnymi i krajowymi.